Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Η HP ενισχύει την ευελιξία των επιχειρήσεων

Η HP παρουσιάζει νέες πρωτοποριακές λύσεις της οικογένειας HP Converged Infrastructure, οι οποίες βελτιώνουν την ευελιξία των επιχειρήσεων, απλοποιώντας τις διαδικασίες υλοποίηση και επιταχύνοντας την παροχή πόρων και υπηρεσιών πληροφορικής.

Οι λύσεις Converged Infrastructure της HP αποτελούν βασικό μέρος για την υλοποίηση της φιλοσοφίας της Instant-On επιχείρησης. Οι λύσεις αυτές αντιμετωπίζουν του πρόβλημα της συνεχούς και άναρχης εξάπλωσης των πληροφοριακών συστημάτων, μετατρέποντας τα σε διαλειτουργικούς και κοινόχρηστους πόρους, μέσω μιας κοινής πλατφόρμας διαχείρισης. Στις νέες λύσεις περιλαμβάνονται:

-Το χαρτοφυλάκιο Converged Systems, το οποίο αποτελείται από ολοκληρωμένες, βελτιστοποιημένες, ενοποιημένες και προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό και hardware, καθώς και από υποστηρικτικές υπηρεσίες της οικογένειας HP Solution Support, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση λειτουργία των εφαρμογών σε λίγες μόνο ώρες (1)

-Η αρχιτεκτονική και το χαρτοφυλάκιο λύσεων Converged Storage, το οποίο ενοποιεί λογισμικό επεκτασιμότητας HP Store360 με hardware από τις σειρές HP BladeSystem και HP ProLiant. Έτσι, συμβάλλει στη μείωση του χρόνου διαχείρισης των διαδικασιών storage, στην επιτάχυνση της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής εντός της εταιρείας, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη βελτίωση της πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τύπο των δεδομένων ή το φόρτο εργασιών των εφαρμογών. Οι λύσεις συμπληρώνονται από νέες υπηρεσίες Storage Consulting

-Τα Converged Data Centers, τα οποία αποτελούν μια νέα κατηγορία του χαρτοφυλακίου HP Performance Optimized Data Centers. Αυτός ο νέος τύπος data center εγκαθίσταται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε ανταγωνιστική λύση (μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες) και στο ένα τέταρτο του κόστους σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό data center(2). Ενισχύοντας την ηγετική θέση της HP στα δομοστοιχειωτά data centers, το HP POD 240α, το οποίο ονομάζεται και ως "HP EcoPOD," χρησιμοποιεί 95% λιγότερη ενέργεια εγκαταστάσεων (3)

-Το λογισμικό HP Server Automation 9.1, το οποίο προσφέρει απρόσκοπτα φυσικά και εικονικά application instances, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός συστήματος.

Το cloud computing, οι φορητές συσκευές και οι κινητές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το πώς ζουν οι άνθρωποι, το πώς λειτουργούν οι οργανώσεις και το πώς ο κόσμος αλληλεπιδρά. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα, για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των πελατών και των πολιτών, προωθώντας την καινοτομία και της ευελιξία μέσω της τεχνολογίας.

Η συνεχής εξάπλωση των συστημάτων πληροφορικής προκαλεί πολυπλοκότητα, αποδυναμώνοντας την ικανότητα των τμημάτων πληροφορικής να συμβαδίζουν με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της HP, το 95% των στελεχών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα θεωρεί την ευελιξία σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των οργανισμών τους. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ανώτατων στελεχών πιστεύουν ότι η ευελιξία εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση λύσεων τεχνολογίας (4) .

«Σε έναν κόσμο όπου οι επιχειρήσεις θα πρέπει άμεσα να ανταποκριθούν στις μεταβολές της αγοράς, οι πελάτες στρέφονται στις λύσεις HP Converged Infrastructure, ώστε να ενισχύσουν σημαντικά την ευελιξία τους», δήλωσε ο Dave Donatelli, Executive Vice President και General Manager, Enterprise Servers, Storage and Networking της HP. «Οι νέες αυτές λύσεις ενισχύουν τα οφέλη της σύγκλισης, προσφέροντας ένα νέο επίπεδο ταχύτητας, απλότητας και αποτελεσματικότητας. Έτσι, επιτρέπουν στους πελάτες να αξιοποιήσουν και να προβλέψουν τις αλλαγές», συμπλήρωσε.

(1)Σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές της HP
(2)Το HP POD 240a προσφέρει μείωση στον χρόνο υλοποίησης και ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με παραδοσιακά κέντρα δεδομένων built from the ground up, σύμφωνα με εσωτερικές μηχανολογικές αναλύσεις της HP.
(3)Η νέα τεχνολογία POD από την HP προσφέρει 95% μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με το παραδοσιακό data center, σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές της HP.
(4)“The State of Agility,” έρευνα από τη Burson-Marsteller για λογαριασμό της HP, Μάρτιος 2011.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC