Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Τακτική Γενική Συνέλευση hellas online

Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της hellas online που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της εταιρίας την περασμένη χρονιά, καθώς και οι στόχοι του 2011.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online, κ. Αντώνης Κεραστάρης τόνισε «H hellas online αποτελεί παράδειγμα ραγδαίας ανάπτυξης, καθώς μέσα σε μια 3ετία δεκαπλασίασε την πελατειακή της βάση από 38.000 πελάτες το 2007 σε 392.000 το 2010 και υπερτετραπλασίασε τα έσοδά της από 48,7 εκατ. σε 212,4 εκατ. ευρώ  


 Στον κλάδο των εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων η εταιρία σημειώνει και άλλες πρωτιές, όπως στις επενδύσεις που αγγίζουν τα 350 εκατ. ευρώ από το 2006, στο μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που παρέχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα και στην παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων μέσω της μετοχικής και εμπορικής συνεργασίας με τη Vodafone.»

Παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της εταιρίας το 2010 ο κ. Κεραστάρης ανέφερε ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που είχε θέσει η διοίκηση για ισχυροποίηση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υγιή ανάπτυξη που αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Την περυσινή χρονιά η hellas online παρουσίασε 30% αύξηση εσόδων και 144% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας στα 48,8 εκατ. ευρώ με σημαντική πρόοδο στις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η εταιρία πρόσθεσε 109.000 νέους πελάτες, διατηρώντας το μερίδιο αγοράς της στο 28,4% στην αυξανόμενη ευρυζωνική αγορά. Παράλληλα, η εμπορική συνεργασία με τη Vodafone συνέβαλλε στο να ενισχυθεί σημαντικά η κοινή πελατειακή βάση από τη διάθεση νέων κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet για οικιακούς πελάτες.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο κ. Κεραστάρης, αναφέρθηκε στους στόχους της τρέχουσας χρονιάς για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας με αύξηση του περιθωρίου κέρδους μέσα από: α)την περαιτέρω αξιοποίηση της εμπορικής συνεργασίας με τη Vodafone για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σταθερής-κινητής & internet σε εταιρικούς πελάτες, β) την αύξηση των πωλήσεων οικιακών πακέτων που προέρχονται από εσωτερικά κανάλια διανομής (Vodafone, εσωτερικό call center, online αιτήσεις) σε 70% γ) την αξιοποίηση των CRM συστημάτων στα οποία έχει επενδύσει η εταιρία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τη μικρότερη δυνατή απώλεια πελατών.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC