Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Το 2012 θα βγει από την κρίση η ελληνική αγορά πληροφορικής

Η εφαρμογή μιας σταθερής μακροοικονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με την αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων του κλάδου των νέων τεχνολογιών είναι μερικοί από τους παράγοντες που θα καθορίσουν το μέγεθος και την ένταση της ύφεσης κατά την τρέχουσα, αλλά και την επόμενη οικονομική χρήση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του European Information Technology Observatory (EITO) η ύφεση που πλήττει και τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δείχνει να ρηχαίνει κατά το 2011 και συνεχίζει (σε μικρότερο βαθμό) και το 2012 σε σύγκριση με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά το 2011 διαμορφώνεται στα €7,954 δις, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 5,3%, ενώ το 2012 η αξία της αγοράς υπολογίζεται να διαμορφωθεί στα €7,916 δις μειωμένη κατά 0,5%, Διάγραμμα 1.

Είναι αξιοσημείωτο πως το κύμα της ύφεσης κατά τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις και ειδικότερα κατά την περίοδο 2008 - 2009 και 2009 - 2010 ήταν πολύ μεγαλύτερο και κυμάνθηκε στο -7,2% και -9,8% αντίστοιχα.

Συνεπώς οι εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ για τη φετινή αλλά και την επόμενη χρήση δείχνουν πως τα προβλήματα παραμένουν, ωστόσο μειώνεται η έντασή τους, γεγονός που πρέπει να εκμεταλλευτούν σωστά οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να κατορθώσουν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις θετικές προβλέψεις. Οι επιδόσεις ωστόσο των οικονομικών χρήσεων 2008, 2009 προϋποθέτουν πολύ δουλειά και χρόνο.

Σταθερά βήματα εξόδου από την κρίση
Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΕΙΤΟ, η ελληνική οικονομία υποβοηθείται από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, με στόχο αρχικά να συνεχίσει να υπάρχει και κατόπιν να ανακάμψει. Ο κλάδος ΤΠΕ, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και η δυναμική του είναι αδιαμφισβήτητη. Οι αναλυτές του ΕΙΤΟ, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, διαβλέπουν πως υπάρχουν υπο-κλάδοι στην αγορά των νέων τεχνολογιών, οι οποίοι θα εμφανίσουν θετικό πρόσημο και μπορούν να αποτελέσουν νησίδες ανάπτυξης που είναι και το ζητούμενο στη χώρα μας.

Ανάκτηση χαμένου εδάφους
Ειδικότερα οι servers, storage, workstations, software, κινητή τηλεφωνία και διαδικτυακές υπηρεσίες είναι μερικοί από τους τομείς που αντιστέκονται σθεναρά στην κρίση. Από το σύνολο του κλάδου ΤΠΕ, η αξία της αγοράς πληροφορικής κατά το 2010 - 2011 υπολογίζεται να έχει απώλειες της τάξης του 7,8% φτάνοντας το 2011 τα €1,527 δις και την περίοδο 2011 - 2012 οι απώλειες υπολογίζονται όχι μόνο να καλυφθούν αλλά και να δώσουν τη θέση τους σε ανάπτυξη της τάξης του 7%, με την αξία της αγοράς να φτάνει το 2012 στα €1,635 δις.

Η αγορά λογισμικού εκτιμάται ότι θα κινηθεί θετικά τόσο το 2011 όσο και το 2012 με αύξηση 1,9% και 3,3% αντίστοιχα. Η αξία της αγοράς εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών το 2011 θα διαμορφωθεί στα €1,291 δις και το 2012 στα €1,267 δις, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,6% την περίοδο 2010 - 2011 και μείωση κατά 1,9% την περίοδο 2011 - 2012.

Η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας το 2011 θα διαμορφωθεί στα €5,135 δις και το 2012 στα €5,135 δις, σημειώνοντας μείωση κατά 5,9% την περίοδο 2010 - 2011 και μείωση κατά 2,3% την περίοδο 2011 - 2012.

ΠΗΓΗ: ΣΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC