Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Συνεργασία Ericsson με Telenor Sweden

Η Ericsson υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία Υπηρεσιών Διαχείρισης με την Telenor Sweden, πάροχο δεδομένων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Μέσω της συμφωνίας, η Ericsson θα αποκτήσει σημαντική αρμοδιότητα στον τομέα των υπηρεσιών και θα ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στην περιοχή.
Ο τομέας Υπηρεσιών της Ericsson έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η εταιρία προβλέπει ότι η σημασία των υπηρεσιών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η Ericsson είναι σε θέση να ανταποκριθεί, λόγω της ικανότητας των στελεχών της στον τομέα των υπηρεσιών και της παγκόσμιας κλίμακας δραστηριοτήτων της στην παροχή υπηρεσιών.

Η Ericsson απασχολεί περισσότερους από 45.000 επαγγελματίες σε αυτό τον τομέα παγκοσμίως και η πλειοψηφία εργάζεται στην περιφέρεια ή σε τοπικές αγορές. Η Ericsson έχει επενδύσει $1 δισ. σε εργαλεία, μεθόδους και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ικανότητας στην παροχή υπηρεσιών.

Ο Robert Puskaric, Επικεφαλής της περιοχής της Β. Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας της Ericsson, δήλωσε: «Σήμερα οι Υπηρεσίες Διαχείρισης είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών. Με αυτή τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση θα αποκτήσουμε πολύτιμες ικανότητες και μεγαλύτερες δυνατότητες για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα και να τονώσουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας. Η εμπειρία των εργαζομένων της Telenor και οι καλύτερες δυνατές πρακτικές της Ericsson παγκοσμίως θα ωφελήσουν όλη αυτή την κοινότητα. Η Ericsson τώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ως πιο ανταγωνιστικός και ελκυστικός πάροχος υπηρεσιών στη σουηδική αγορά».

Ο Magnus Zetterberg, Chief Technology Officer, της Telenor Sweden, δήλωσε: «Η φιλοδοξία μας είναι να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε το πιο σύγχρονο δίκτυο στη Σουηδία και η Ericsson έχει δείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι είναι διατεθειμένη να δεσμευτεί στη φιλοδοξία μας αυτή. Η Ericsson έχει ένα σαφές σχέδιο για την εφαρμογή και την ανάπτυξη στον τομέα των δραστηριοτήτων που σχετίζεται με το δίκτυό μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί της. Η βιομηχανική συνεργασία μας θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα για τους πελάτες μας σε όλη την Σουηδία.»

44 εργαζόμενοι της Telenor θα ενταχθούν στην ομάδα της Ericsson στη Σουηδία στον τομέα υπηρεσιών την 1η Ιουλίου 2011, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης.

Η Ericsson παρέχει σήμερα στην Telenor Sweden λύσεις, όπως IMS, δίκτυα μεταφοράς και πλατφόρμες υπηρεσιών.

Στη διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμβουλος της Telenor Sweden ήταν η Northstream.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC