Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΒΟΒ MOBILE HELLAS Α.Ε»

Kατόπιν καταγγελιών καταναλωτών και αυτεπάγγελτων ελέγχων, η ΕΕΤΤ επέβαλε στην εταιρεία «ΒΟΒ MOBILE HELLAS Α.Ε» πρόστιμο ύψους 756.236 Ευρώ, για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) μέσω SMS αυξημένης χρέωσης (PSMS).

Ειδικότερα, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις συνίσταντο στην εγγραφή των καταναλωτών σε συνδρομητική υπηρεσία υψηλού κόστους, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν. Η προσέλκυση πελατών γινόταν μέσω ανάρτησης προωθητικών banners σε διαδικτυακές ιστοσελίδες με υψηλή επισκεψιμότητα.

Αυτές προέτρεπαν τους καταναλωτές να καταχωρήσουν τον αριθμό του κινητού τους, προκειμένου να εντοπίσουν τους φίλους τους ή να λάβουν απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτησή τους ή κάποια εφαρμογή. Επιπλέον, σε συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομητική υπηρεσία δεν εμφανίζονταν σε ευδιάκριτο σημείο της ιστοσελίδας, αλλά έπρεπε ο ίδιος ο καταναλωτής να μετακινήσει ή να επεκτείνει το παράθυρο προς τα κάτω.

Οι συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές είναι αθέμιτες και παραβιάζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ, ο οποίος ορίζει ρητά ότι κάθε αίτημα του καταναλωτή για να εγγραφεί σε συνδρομητική υπηρεσία δεν πρέπει να συγχέεται με το αίτημά του για την απόκτηση περιεχομένου ή υπηρεσίας που δεν αποτελούν μέρος της υπηρεσίας ,όπως π.χ. απαντήσεις σε ένα παιχνίδι γνώσεων.

Το ύψος του προστίμου καθορίσθηκε με βάση τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο παραπλάνησης και πρόκλησης ζημίας σε καταναλωτές, τον αριθμό των θιγομένων συνδρομητών, καθώς και τον τζίρο της εταιρείας από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC