Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η CRÉDIT AGRICOLE επιλέγει την Exodus

Η CRÉDIT AGRICOLE S.A. ανέθεσε στην Exodus Α.Ε. την προμήθεια της λύσης “EFS Collection and Recovery” για τις εταιρείες του Ομίλου της. Ο Όμιλος επέλεξε την Exodus μετά από διεξοδική έρευνα και ανάλυση των καλύτερων συστημάτων στην παγκόσμια αγορά.
Η εν λόγω διαδικασία δίνει την ευκαιρία στην Exodus Α.Ε. να εγκαταστήσει τη λύση της στο πιο απαιτητικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Η λύση επιλέχθηκε αφ’ ενός λόγω της σημαντικής επένδυσης της Exodus στο εξειδικευμένο της λογισμικό και αφ’ ετέρου λόγω των πολλαπλών της εγκαταστάσεων σε μεγάλους οργανισμούς διεθνώς που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Η CRÉDIT AGRICOLE S.A. διερεύνησε τη διεθνή αγορά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο να επιτρέπει την ενσωμάτωση των εκάστοτε βέλτιστων διεθνών πρακτικών κι επιπλέον να προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας που δραστηριοποιείται. Η προσαρμοστικότητα και ο γρήγορος χρόνος υλοποίησης της λύσης ήταν κρίσιμα κριτήρια επιλογής στη διαγωνιστική διαδικασία.

Το σύστημα “EFS Collection and Recovery” της Exodus έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία RightFit®, η οποία επιτρέπει την εύκολη και χωρίς συμβιβασμούς προσαρμογή του προϊόντος στις ανάγκες κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ανεξαρτήτως μεγέθους. Επιπλέον, η υλοποίηση κάθε λύσης “EFS Collection and Recovery” βασίζεται στη μεθοδολογία RapidDeploy της Exodus , η οποία εξασφαλίζει πολύ γρήγορους χρόνους υλοποίησης και επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καρπωθούν άμεσα τα οφέλη της λύσης.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Exodus , δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργασθούμε με τον Όμιλο της CRÉDIT AGRICOLE. Είμαι βέβαιος ότι η ευελιξία του προϊόντος μας σε συνδυασμό με τη σημαντική τεχνογνωσία της EXODUS στον τομέα της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και θα βοηθήσουν την CRÉDIT AGRICOLE στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου».

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC