Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η Amadeus προχωρά στην πώληση της Opodo

Η Amadeus IT Holding S.A., μέσα από τον όμιλο Amadeus και σύμφωνα με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέληξε σε συμφωνία με τις AXA Private Equity και Permira Funds, για την πώληση του 100% του κεφαλαίου της θυγατρικής της Opodo Limited (Opodo). Η αξία της εταιρείας που συμφωνήθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη έφτασε τα 450 εκ. Ευρώ περίπου. Αυτη η αξία αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 11.7 x των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Opodo για το 2010.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, ως μέρος της συναλλαγής, μια εμπορική συμφωνία δεκαετούς διάρκειας μεταξύ της Amadeus, που θα λειτουργήσει ώς πάροχος υπηρεσιών διανομής και των Opodo, eDreams και GoVoyages (με τα δύο τελευταία να είναι online ταξιδιωτικά γραφεία που ελέγχονται από το Permira Funds και τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η AXA Private Equity αντίστοιχα).

Κατά τη στιγμή του κλεισίματος της συναλλαγής και έπειτα από την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας εκτιμάται ότι το καθαρό ποσό που θα λάβει η Amadeus, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, που προσαρμόζεται στο αποθεματικό και την θέση του εργατικού δυναμικού της Opodo, θα φτάσει συνολικά τα περίπου 500 εκ. Ευρώ.

Η συμφωνία υπόκειται σε έγκριση των αρχών ανταγωνισμού.

Η JP Morgan έδρασε ως οικονομικός σύμβουλος της Amadeus για την συναλλαγή.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC