Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

O OTE ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο 2010, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους, του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mιχάλης Τσαμάζ σημείωσε τα εξής: «Το 2010, αντιμέτωποι με εμπόδια χωρίς προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης, καταφέραμε, αξιοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, να συγκρατήσουμε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των χρηματορροών. Όμως, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από απομειώσεις αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονταν με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης εργαζόμενων προηγουμένων ετών».

O κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το 2011 θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας. Θα αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη εμπειρία μας για να αρχίσουμε τη μετεξέλιξη του ΟΤΕ σε μια ανταγωνιστική εταιρεία.


Ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας με στόχο την δημιουργία μιας επιτυχημένης διοικητικής ομάδας για τον ΟΤΕ και τη Cosmote. Κύριοι στόχοι μας θα είναι η εμπειρία του πελάτη, η προσφορά ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο ανασχεδιασμός της εταιρικής μας λειτουργίας. Παρόλο που η επίτευξη των στόχων αυτών είναι πολύ δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μας, έχω την πεποίθηση ότι θα επιτύχουμε στην προσπάθεια μας, να μεταμορφώσουμε τον ΟΤΕ σε μια εταιρεία υψηλών επιδόσεων».

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:(Εκατ. € )Δ’τρίμηνο 2010Δ’τρίμηνο 2009**+/- %Δωδεκάμηνο 2010Δωδεκάμηνο  2009**+/- %
Κύκλος  Εργασιών1.330,41.518,4-12,4%5.482,85.958,9-8,0%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά2,37,9-70,9%37,027,9+32,6%
EBITDA311,0511,1-39,2%1.747,92.198,3-20,5%
Περιθώριο EBITDA %23,4%33,7%-10,3μον31,9%36,9%-5,0μον
Προσαρμοσμένο*EBITDA446,3514,6-13,3%1.919,42.168,0-11,5%
Περιθώριο EBITDA %33,5%33,9%-0,4μον35,0%36,4%-1,4μον
Λειτουργικά Κέρδη(224,2)196,0-384,91.043,0-63,1%
Καθαρά  Κέρδη/(Ζημίες)(91,7)(29,0)-39,6410,9-90,4%
Βασικά  Κέρδη ανά μετοχή (€)(0,1871)(0,0592)-0,08080,8383-90,4%
Επενδύσεις  σε πάγια περιουσιακά στοιχεία183,8253,2-27,4%751,1890,9-15,7%
Χρηματορροές  από λειτουργικές δραστηριότητες432,2404,5+6,8%1.110,41.418,0-21,7%
*Εξαιρουμένης  της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας  αποχώρησης 


Το 2011 η Διοίκηση του ΟΤΕ εκτιμά ότι τα έσοδα θα επηρεαστούν για μια ακόμη φορά αρνητικά από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

Η Διοίκηση θα εντείνει τις προσπαθειές που έχουν στόχο τον περιορισμό της απώλειας εσόδων, τη διατήρηση της κερδοφορίας και της ρευστότητάς, καθώς και την επιτάχυνση της αναδιαμόρφωσης της οργάνωσης της εταιρείας.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι πτώση είναι αυτή. Ωραίοι και οι Γερμανοί κατά διαόλου πάνε.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΟΤΕ έχει παρει την κατιούσα προπολού γιατί ο κοσμος τον βαρέθηκε και χάνει πελάτες και χάνει και έσοδα. Οι Γερμανοί τώρα βάζουν χέρι, εξ 'ου και οι τόσες διοικητικές αλλαγές.Κι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα!

 
SYNC ME @ SYNC