Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Η HP ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα

Η HP ανακοίνωσε τα εταιρικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011 (ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2011). Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα $32,3 δισ., εμφανίζοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (τόσο όσον αφορά στα μεγέθη που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, όσο και σε σταθερή συναλλαγματική βάση).


Τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα $1,17, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου το αντίστοιχο μέγεθος είχε φτάσει τα $0,93. Τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα $1,36.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2010, το μέγεθος αυτό αυξήθηκε κατά 27%, από τα $1,07. Σημειώνεται ότι στα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές μεγέθη, δεν περιλαμβάνονται μετά φόρων κόστη ύψους περίπου $0,19 και $0,14 ανά μετοχή για το πρώτό τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011 και 2010 αντιστοίχως. Τα κόστη αυτά σχετίζονται κυρίως με την απόσβεση εξαγορασθέντων ασώματων παγίων, δαπάνες αναδιάρθρωσης ή δαπάνες που αφορούν εξαγορές.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για την εικόνα των κερδών ανά μετοχή και την επέκταση του περιθωρίου κέρδους που σημειώθηκε σε αυτό το τρίμηνο. Από εκεί και πέρα, έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, γύρω από τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση», δήλωσε ο Leo Apotheker, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HP.

«Η HP διαθέτει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι καινοτόμες λύσεις cloud και συνδεσιμότητας που παρουσιάστηκαν πρόσφατα. Εστιάζουμε στην αξιοποίηση των δυνατών μας σημείων, ώστε να επεκτείνουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη μας», συμπλήρωσε.

«Η οικονομική δύναμη και η πειθαρχία μας στην επίτευξη των στόχων, συνέβαλε στη δημιουργία ταμειακής ροής ύψους $3,1 δισ. από λειτουργικές δραστηριότητες, ένα μέγεθος που ενισχύθηκε κατά 28% σε ετήσια βάση», δήλωσε η Cathie Lesjak, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Chief Financial Officer της HP.

Τάσεις και επιδόσεις ανά γεωγραφική περιοχή
Κατά το πρώτο τρίμηνο, σημειώθηκε ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και ιδιαίτερη ανάπτυξη στις χώρες της ζώνης BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα). Σε μεγάλο βαθμό, ώθηση στα εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν οι δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα, καθώς οι επιχειρήσεις συνέχισαν να επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι επιδόσεις στον καταναλωτικό τομέα διέφεραν ανά περιοχή και ανά προϊοντική κατηγορία.

Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου για την περιοχή της Αμερικής αυξήθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα $14,4 δισ. Τα έσοδα στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής παρέμειναν αμετάβλητα στα $12,1δισ. Για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τα έσοδα ανήλθαν στα $5,8 δισ., ενισχυμένα κατά 7%. Σε σταθερές ισοτιμίες, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% για την περιοχή της Αμερικής, 4% για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και 2% για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Για το πρώτο τρίμηνο, τα έσοδα εκτός Η.Π.Α. ανήλθαν στο 65% των συνολικών εσόδων της HP. Τα έσοδα από τις χώρες της ζώνης BRIC αυξήθηκαν κατά 11%, αντιπροσωπεύοντας το 11% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Βασικές εξελίξεις ανά επιχειρηματικό τομέα
-Τα έσοδα του Τομέα Personal Systems Group (PSG) σημείωσαν οριακή κάμψη 1% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο λειτουργικών κερδών να φτάνει το 6,4%. Ο Τομέας PSG σημείωσε ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας σε αυτό το τρίμηνο, ενώ κατέχει την κορυφαία θέση στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όρους μονάδων, εσόδων και μεριδίου επί των κερδών. Συνεχίζεται ο κύκλος ανανέωσης εξοπλισμού των εταιρειών, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση 11% στα έσοδα από εμπορικούς πελάτες. Τα έσοδα από τελικούς πελάτες μειώθηκαν κατά 12%.

-Τα έσοδα του Τομέα Imaging and Printing Group (IPG) αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο λειτουργικού κέρδους να φτάνει το 17%. Οι επιδόσεις του Τομέα IPG ήταν ιδιαίτερα δυναμικές σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς σε κάθε κατηγορία εκτυπωτών. Σε όρους μονάδων, η επιχειρησιακή μονάδα Commercial Printer Hardware εμφάνισε ανάπτυξη 33%. Ο Τομέας IPG συνέχισε να παρουσιάζει καινοτομίες και να ενισχύει τη δυναμική του με τη νέα πλατφόρμα ePrint, εργαλεία γραφικών τεχνών και άλλες εμπορικές λύσεις εκτύπωσης.

-Τα έσοδα του Τομέα Services σημείωσαν κάμψη 2% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο λειτουργικού κέρδους να ανέρχεται στο 16%. Το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά τριάντα μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των προσπαθειών για την αναπροσαρμογή του μοντέλου παροχής υπηρεσιών. Η επιχειρησιακή μονάδα Enterprise Services συνήψε σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους. Ο αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών ισοσκελίστηκε εν μέρει από μικρότερης κλίμακας βραχυπρόθεσμες συμφωνίες, την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και την παροχή πρόσθετων έργων outsourcing.

-Η επιχειρησιακή μονάδα Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) ενίσχυσε τα έσοδα της κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το περιθώριο λειτουργικού κέρδους να φτάνει το 14,7%. Το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους ήταν ιδιαίτερα δυναμικό για τη μονάδα ESSN, η οποία προσέφερε σημαντική αξία σε πελάτες που επιχειρούν τη μετάβαση σε υβριδικά cloud περιβάλλοντα μέσω υποδομών converged infrastructure. Παράλληλα, παρουσίασε σημαντικές καινοτομίες σε servers, λύσεις storage και δικτύωσης.

-Η επιχειρησιακή μονάδα HP Software εμφάνισε έσοδα ενισχυμένα κατά 5% σε ετήσια βάση και περιθώριο λειτουργικού κέρδους 17,6%. Η μονάδα HP Software επεκτάθηκε δυναμικά στον τομέα των λύσεων ασφάλειας έπειτα από την εξαγορά της Fortify και της ArcSight.

-Τα έσοδα της HP Financial Services, του βραχίονα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, με το περιθώριο λειτουργικού κέρδους να φτάνει στο 9,6%. Η ανάπτυξη της HP Financial Services οφείλεται τόσο στο διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης των υπηρεσιών leasing, όσο και στην υγιή, βελτιωμένη δομή των στοιχειών χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Διαχείριση Παγίων
Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε στα $3,1 δισ. Η αξία των αποθεμάτων έφτασε τα $6,7 δισ. στο τέλος του τριμήνου, με σταθερά 25 μέρες σε ετήσια βάση. Η αξία των εισπρακτέων λογαριασμών ανήλθε στα $16,6 δισ. εμφανίζοντας αύξηση 4 ημερών σε ετήσια βάση. Η αξία των πληρωτέων λογαριασμών ανήλθε στα $13,5 δισ. στο τέλος του τριμήνου, με μείωση μιας ημέρας σε σχέση με πέρσι.

Η καταβολή μερίσματος ύψους $0,08 ανά μετοχή συντέλεσε στη χρήση ρευστού ύψους $175 εκατ. Επιπλέον, η HP κατέβαλε $2,3 δισ. σε μετρητά για την επαναγορά περίπου 54 εκατομμυρίων κοινών μετοχών που διαπραγματεύονταν στην ελεύθερη αγορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, η μεικτή ταμειακή ροή της HP έφτασε τα $10.0 δισ.

Εκτιμήσεις
Για το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011, η HP αναμένει έσοδα μεταξύ $31,4 δισ. και $31,6 δισ. Αναμένεται ότι τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή θα ανέλθουν μεταξύ $0,99 και $1,01. Εκτιμάται ότι τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή θα ανέλθουν μεταξύ $1,19 και $1,21.

Για τις εκτιμήσεις σχετικά με τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο, δεν υπολογίζονται μετά φόρων κόστη περίπου $0,20 ανά μετοχή. Τα κόστη αυτά σχετίζονται κυρίως με την απόσβεση εξαγορασθέντων ασώματων παγίων και δαπάνες για διαδικασίες αναδιάρθρωσης και εξαγοράς.

Για το σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους, η HP αναμένει έσοδα μεταξύ $130 δισ. και $131,5 δισ. Επίσης, εκτιμά ότι τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή θα φτάσουν μεταξύ $4,46 και $4,54. Τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ $5.20 και $5.28.

Στις εκτιμήσεις για τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο του έτους, δεν περιλαμβάνονται μετά φόρων κόστη ύψους περίπου $0.74 ανά μετοχή. Τα κόστη αυτά σχετίζονται κυρίως με την απόσβεση εξαγορασθέντων ασώματων παγίων και δαπάνες για διαδικασίες αναδιάρθρωσης και εξαγοράς.

Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας οικονομικής ανασκόπησης, η HP προχώρησε σε αρκετές οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους. Με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας και τη διευκόλυνση συγκρίσεων, η HP είχε αποτυπώσει τις προαναφερθείσες αλλαγές σε προηγούμενους οικονομικούς απολογισμούς, ωσάν να είχαν ήδη τεθεί εν ισχύ.

Μεταξύ άλλων, οι παραπάνω αλλαγές οδήγησαν στη μεταφορά εσόδων εντός και μεταξύ διαφόρων σημείων αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και επιχειρησιακών μονάδων. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τα ενοποιημένα εταιρικά μεγέθη προηγουμένων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων, των λειτουργικών κερδών, των καθαρών κερδών ή των κερδών ανά μετοχή.

Για να αποτυπώσει τις ως άνω αλλαγές, η HP δημοσίευσε τροποποιημένες τριμηνιαίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα χρηματοοικονομικά έτη 2009 και 2010, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.hp.com/investor/home.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC