Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Ψηφιακή ταυτότητα για τα βοοειδή

Η διαδικασία εντοπισμού των βοοειδών είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σύντομα στην ηλεκτρονική εποχή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στο «Διεθνές Αγροτικό Σαλόνι» (Salon de l’Agriculture) στο Παρίσι, ότι επεξεργάζεται μία εισήγηση για την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών, αναβαθμίζοντας έτσι το υπάρχον σύστημα σήμανσης με πλαστικά ταμπελάκια.
Η DG SANCO, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα προαγάγει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των τροφίμων και θα διασφαλίσει τον έλεγχο της μετάδοσης ασθενειών των ζώων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία η συμβολή των κτηνιάτρων είναι πολύ σημαντική αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον πολυεπίπεδο ρόλο τους στην καθημερινότητα μας.

Ενισχύοντας το υπάρχον σύστημα ιχνηλασιμότητας ζώων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μία πρόταση σχετικά με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης στα βοοειδή. Η ανίχνευση της προέλευσης και η παρακολούθηση ζώων και ζωικών προϊόντων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προάσπιση της υγείας τόσο των ζώων όσο και των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη νομοθεσία που εφαρμόζεται στα κράτη - μέλη σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης για ζώα όπως κατοικίδια, άλογα, πρόβατα και αιγοειδή. Η ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών θα μπορούσε να συμπεριλάβει περίπου 90 εκ. ζώα σε ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου.

Η ψηφιακή ταυτότητα συνεπάγεται οφέλη τόσο για τους αγρότες όσο και για τη βιομηχανία τροφίμων

Η αξία του συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι ήδη αποδεδειγμένη. Η ηλεκτρονική ανάγνωση προσφέρει νέες δυνατότητες για ολόκληρο τον κλάδο καθιστώντας το υπάρχον σύστημα ακριβέστερο και ταχύτερο, αλλά και βελτιώνοντας την δυνατότητα παρακολούθησης ζώων και προϊόντων τροφίμων για κτηνιατρικούς σκοπούς και για λόγους ασφάλειας.

Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της εμφάνισης ασθενειών την ίδια κιόλας στιγμή που αυτές εκδηλώνονται. Η ηλεκτρονική αναγνώριση θα απλοποιήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες και θα μειώσει το διοικητικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο βελτίωσης της διαχείρισης και του αυτοματισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιπλέον, σημαντικά οφέλη από τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας αποτελούν η αποτροπή απάτης και η βελτίωση γενών.

Ο κύριος Bernard Van Goethem, Διευθυντής για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων (DG SANCO), δήλωσε: «Το να συμπεριλάβουμε τα βοοειδή στο πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζουμε θα αποτελέσει καίριο βήμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας το 2011. Η ιχνηλασιμότητα μας βοηθά να εξασφαλίσουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας τροφίμων και υγιεινής. Είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (BSE) και της κλασικής πανώλης των χοίρων. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζει την ποιότητα και τη γεύση των τροφίμων χάρη στην ακριβή σήμανση.»

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC