Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Απόσχιση του τμήματος IT από την InfoQuest

Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την από 29 Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ότι ξεκινά η διαδικασία απόσχισης του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά αυτού σε 100% θυγατρική εταιρείας της. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών.


Η απόσχιση και εισφορά του ανωτέρω κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου θα συνταχθεί με ημερομηνία 30/9/2010.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά όλες οι πράξεις του κλάδου που διενεργούνται από την Εταιρεία θα λογίζονται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας. Η ολοκλήρωση της απόσχισης υπόκειται στις κατά νόμο εγκρίσεις και άδειες των αρμόδιων καταστατικών οργάνων των δύο εταιρειών και των διοικητικών αρχών.

Σημειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου σε 100% θυγατρική εταιρεία, δε μεταβάλλει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθότι τα μεγέθη του υπό απόσχιση κλάδου συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC