Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα υπόσχεται η HP

Η HP ανακοίνωσε τη διάθεση νέων βελτιωμένων λύσεων αυτοματοποίησης, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την αξιοποίηση των εφαρμογών πληροφορικής με χαμηλότερο κόστος, ανεξάρτητα από το αν η υλοποίηση τους γίνεται παραδοσιακά, εικονικά ή μέσω συστημάτων cloud computing.

Τα υβριδικά περιβάλλοντα πληροφορικής μπορούν να αυξήσουν την ευελιξία και να επιταχύνουν την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων μιας επιχείρησης.

Ωστόσο, αν η διαχείριση τους δε γίνεται με ολιστικό τρόπο, αυτά ενδέχεται να αυξήσουν την πολυπλοκότητα, το ρίσκο και το κόστος που αναλαμβάνει μια επιχείρηση, καθώς και να δημιουργήσουν προβλήματα στην ενοποίηση δεδομένων και εφαρμογών.

Οι λύσεις λογισμικού αυτοματοποίησης της HP βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα οφέλη των υβριδικών μοντέλων πληροφορικής.

HP Business Service Automation
Αξιοποιώντας τις νέες λύσεις cloud computing για υβριδικά περιβάλλοντα, οι οποίες παρουσιάστηκαν πρόσφατα, η HP προχώρησε στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λογισμικού HP Business Service Automation (BSA), ώστε να προσφέρει στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες και πλήρως ενοποιημένες λύσεις για τη διαχείριση των servers, των δικτύων, των λύσεων storage και των εφαρμογών τους.

Με βάση αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι λύσεις HP BSA επιτρέπουν την ενοποίηση πληροφοριών και συστημάτων, απλοποιώντας την υλοποίηση και τη διαχείριση εφαρμογών σε υβριδικά περιβάλλοντα πληροφορικής.

Με την πρόσφατη εξαγορά της Stratavia, η HP ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο λύσεων αυτοματισμού που διαθέτει, προσθέτοντας λύσεις για την υλοποίηση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση εταιρικών βάσεων δεδομένων, middleware και προπαραμετροποιημένων εφαρμογών.

Οι λύσεις αυτές γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση μιας λύσης και της ομάδας που την αξιοποιεί λειτουργικά. Η HP παρέχει στις επιχειρήσεις ό,τι χρειάζονται για την άμεση υλοποίηση των λύσεων και των σχετικών αλλαγών, καθώς και για τη διαχείριση των διαδικασιών διαμόρφωσης και συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο.

Στο χαρτοφυλάκιο λύσεων λογισμικού HP BSA έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες που επιτρέπουν την καλύτερη υλοποίηση εφαρμογών, τη μείωση του ρίσκου, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας. Έτσι, η HP προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες, ενοποιημένες και αυτοματοποιημένες λύσεις διαχείρισης για υβριδικά περιβάλλοντα πληροφορικής.

Η λύση HP Server Automation 9.0 βοηθά τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του server, να ελέγξουν την εξάπλωση των λύσεων virtualization, καθώς και να παράσχουν και να υλοποιήσουν εφαρμογές με μεγαλύτερη ευελιξία.

Με τη νέα λειτουργία Application Deployment Manager (ADM), τα τμήματα πληροφορικής μπορούν να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία διάθεσης μιας λύσης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και λειτουργικής αξιοποίησης μιας λύσης.

Παράλληλα, η λύση HP Network Automation 9.0 επιτρέπει στις επιχειρήσεις να περιορίσουν το κόστος, να μειώσουν το ρίσκο και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα του δικτύου, αυτοματοποιώντας τις εργασίες στις οποίες είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν λάθη, μειώνοντας τη συχνότητα εμφάνισης διακοπών συστήματος και ενισχύοντας τις εταιρικές πολιτικές πληροφορικής σε πραγματικό χρόνο, ασχέτως του είδους του περιβάλλοντος πληροφορικής.

Η λύση HP Operations Orchestration 9.0 βοηθά τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εμφάνιση συνεχών ειδοποιήσεων και τις απομονωμένες ομάδες, βελτιώνοντας το επίπεδο της εξυπηρέτησης των τελικών χρηστών σε ολόκληρο το φάσμα ενός υβριδικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποστήριξη πρωτοβουλιών cloud computing.

Ακόμη, με τη λύση HP Client Automation 7.8, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος που αφορά στη διαχείριση φυσικών και εικονικών μηχανών, μέσω ενός και μόνο εργαλείου. Συγκεκριμένα, η λύση HP Client Automation 7.8:

– Διαθέτει νέες λειτουργίες επεκτάσιμης διαχείρισης πλαισίου, γεγονός που ενισχύει τον έλεγχο του hardware, αλλά και του software που είναι εγκατεστημένο σε ένα PC.


– Αυτοματοποιεί και βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία αναβάθμισης του hardware. Η λύση HP Client Automation 7.8 έρχεται να αλλάξει τη συνήθη πρακτική της αναβάθμισης μιας συσκευής κάθε φορά, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.


– Συμβάλλει στη μείωση του κόστους και βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες στη λειτουργία τους, επιτρέποντας την κεντρική θέσπιση και επιβολή εταιρικών πολιτικών.


Τέλος, η λύση HP Storage Essentials 6.3 βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν την πολυπλοκότητα ενός υβριδικού περιβάλλοντος πληροφορικής, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό λύσεις storage και ελέγχοντας την αύξηση της χωρητικότητας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τις δυνατότητες storage virtualization και τις λειτουργίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποθηκευτικών τους μέσων.

«Οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις με τις οποίες μπορούν να παρέχουν στους εργαζομένους τους εφαρμογές και υπηρεσίες πιο ευέλικτα, πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος, ανεξάρτητα από το είδος του περιβάλλοντος πληροφορικής τους», δήλωσε ο Erik Frieberg, Vice President Marketing, Software and Solutions της HP. «Με το κορυφαίο λογισμικό αυτοματισμού της HP, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν απόδοση επί της επένδυσης που φτάνει έως και το 382% και να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τα νέα υβριδικά μοντέλα», συμπλήρωσε.

Για περισσότερες πληροφορίες και απόψεις ειδικών, μπορείτε να επισκεφθείτε το ειδικό blog που έχει φτιαχτεί για τις λύσεις HP Business Service Automation εδώ.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC