Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Γιγάντια συλλογή επεξεργαστών

Σε ένα ρωσικό forum ένας μέλος αποκάλυψε τη γιγάντια συλλογή επεξεργαστών του. Σε αυτή τη συλλογή συναντάμε εκτός από γνωστούς επεξεργαστές και πολλούς σπάνιους επεξεργαστές με μικρό χρόνο παρουσίας στην αγορά. Παρακάτω σας επισυνάπτουμε την εντυπωσιακότατη λίστα του ρωσικού forum.
Intel

4004
P4004, 5136W, PHILIPPINES, PDIP-16

8085

D8085AH, PHILIPPINES, 1982, CDIP-40.
P8085AH, MALAYSIA, 1985, PDIP-40.
P8085AH-2, MALAYSIA, 1976, PDIP-40.

8086

D8086-1, MALAY, 1978, CDIP-40.
D8086-2, MALAYSIA, 1978-1979, CDIP-40.

8087

D8087, MALAY, CET 19, 1980-1984, CDIP-40.
C8087, MALAYSIA, ADN, 1980-1984, (Gold Cap), CDIP-40.
D8087-2, MALAY, QEO 939, 1980, CDIP-40.
C8087-2, MALAY, CEP 17, 1980-1984, (Gold Cap), CDIP-40.
C8087-6, USA, S40302, 1980-1981, (Gold Cap), CDIP-40.

8088

P8088, PHILIPPINES, 1978-1981, PDIP-40.

80186

R80186, MALAY, 1978-1982, (white print), CLCC-68.
N80C186XL12, MALAY, 1978-1982, PLCC-68.

80188

N80188, MALAY, 1978-1982, PLCC-68.

80286

CG80286-6 B-2, MALAYSIA, S54012, 1983, CPGA-68.
CG80286-8, MALAY, S54103, 1986, CPGA-68.
R80286-8, MALAY, 1980–1982, CLCC-68.
R80286-10, MALAY, 1980–1982, CLCC-68.
N80286-10, MALAY, E66, 1982–1985, PLCC-68.
N80286-12, MALAY, B49, 1982–1985, PLCC-68.

80287

C80287-3, MALAY, 1985, (Gold Cap), CDIP-40.
C80287XL, MALAY, 1980-1986, (Gold Cap), CDIP-40.
C80287XL, i287XL, intel logo, MALAY, 1980-1986, (Gold Cap), CDIP-40.
D80287-6, MALAY, 1990, CDIP-40.
D80287-8, MALAY, AEA, 1983-1984, CDIP-40.
D80287-10, MALAY, QEM 008, 1980-1982, CDIP-40.
D80287-10, MALAY, QEM 005, 1980-1982, (white print), CDIP-40.

80386

A80386-16, MALAY, S40344, L8150556, Sigma Sigma, 1985-1986, CPGA-132.
A80386DX-20, MALAY, L8410472, Sigma Sigma, 1985-1986, CPGA-132.
A80386DX-20 IV, MALAY, SX217, Sigma Sigma, 1985, CPGA-132.
A80386DX-20 IV, MALAY, SX217, 1985, CPGA-132.
A80386DX-25 IV, MALAY, SX218, 1985, CPGA-132.
A80386DX-33 IV, MALAY, SX211, Sigma Sigma, 1985, CPGA-132.
A80386DX-33 IV, KOREA, SX366, 1985, CPGA-132.
A80386DX-33 IV, MALAY, SX544, 1985–1987, CPGA-132.
NG80386SX-16, SX711, 1985–1987, PQFP-100.
NG80386SX-20, 1985–1987, PQFP-100.
NG80386SX-20, SX317, 1985–1987, PQFP-100.
NG80386SX-20, C STEP, 1985–1987, PQFP-100.
NG80386SX-33, SX702, 1985–1987, PQFP-100.
KD80386SX40, MALAY, SA, 1985-1991, PQFP-100.
NG80386DX-33, SX692, 1985-1987, PQFP-132.

80387

N80387SX (16-25MHZ), A4, 1986, PLCC-68.
N80387SX–20, A4, SZ369, 1986, PLCC-68.
N80387SX–33, A4, 1986, PLCC-68.
A80387DX-20, MALAY, SX105, 1986, CPGA-68.
A80387DX-16-33, KOREA, D0 1986–1988, CPGA-68.

RapidCAD

RAPIDCAD-1, USA, SZ624, 1989-1991, CPGA-132.
RAPIDCAD-2, MALAY, SZ625, 1999, CPGA-68.

80486

A80486SX-25, SX411, 1989, CPGA-168.
A80486SX-25, MALAY, SX679, 1989, CPGA-168.
A80486SX-25, MALAY, SX930, 1989-1992, CPGA-168.
A80486SX-25, MALAY, SX798, 1989-1992, CPGA-168.
A80486SX-33, MALAY, SX797, 1989-1992, CPGA-168.
A80486SX-33, MALAY, SX789, 1989-1992, CPGA-168.
A80486DX-25, USA, SX328, 1989, CPGA-168.
A80486DX-33, USA, SX419, 1989, CPGA-168.
A80486DX-33, MALAY, SX729, 1989, CPGA-168.
A80486DX-33, A4, SX810, 1989-1992, CPGA-168.
A80486DX-50, A4, SX546, 1989, CPGA-168.
A80486DX-50, A4, SX710, 1989, CPGA-168.
A80486DX2-50, A4, SX641, 1989, CPGA-168.
A80486DX2-50, A4, SX808, 1989-1992, CPGA-168.
A80486DX2-66, A4, SX645, 1989, CPGA-168.
A80486DX2-66, A4, SX762, 1989, CPGA-168.
A80486DX2-66, MALAY, SX955, i66, 1989-1993, CPGA-168.
A80486DX2-66, A4, SX911, i66, 1989-1992, CPGA-168.
A80486DX2-66, A4, SX807, 1989-1992, CPGA-168.
A80486DX4-75, A4, SK047, 1989–1993, CPGA-168.
A80486DX4-100, A4, SX900, 1989–1993, CPGA-168.
A80486DX4-100, MALAY, SK051, 1989–1993, CPGA-168.
A80486DX4-100, MALAY, SK096, 1989–1994, CPGA-168.
FC80486DX4-75, SK052, 3 VOLT, 1989-1993, QFP-208.
FC80486DX4-100, SX876, 3 VOLT, 1989-1993, QFP-208.
KU80486SX-25, SX673, 1989, PQFP-196.
KU80486SX-25, SX683, 1989, PQFP-196.
SB80486DX2-50, SX825, 1989-1992, PQFP-208.

OverDrive

DX2ODP50, L5131838, MALAY, SZ932, V4.0, 1989–1992, CPGA-168.
DX2ODPR66, C5039641, A4, SZ935, V4.0, 1989–1992, CPGA-168.
DX4ODPR75, C6150919, A4, SU003, V1.1, 1989-1993, CPGA-168.
DX4ODPR100, C5300733, A4, SZ959, V1.1, 1989-1993, CPGA-168.
PODP5V63, C5251061, A4, SZ990, V1.1, 1992-1994, (without heatsink), CPGA-237.
PODP5V83, C537245W-0970, A4, SU014, V2.1, 1992-1994, CPGA-237.
PODPMT60X150, L7234084-0973, W/ MMX TECH, MALAY, SL24V, V1.1, 1992-1995, CPGA-320.
PODPMT66X166, L8172275-0887, W/ MMX TECH, MALAY, SL2KB, V2.1, 1992-1995, CPGA-320.

Pentium

A80501-60, MALAY, SX835, 1992, (Gold Cap), CPGA-273.
A80501-60, MALAY, SX948, 1992, (Gold Cap), CPGA-273.
A80502-75, MALAY, SX961, 1992-1993, (Gold Cap), CPGA-296.
A80502-75, MALAY, SX969, 1992-1993, CPGA-296.
A8050275, (mobile), A4, SK122, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A8050275, PHILIPPINES, SX969/SSS, i75, 1992–1993, CPGA-296.
A80502-90, A4, SX879, 1992–1993, (Gold Cap), CPGA-296.
A80502-90, A4, SX968, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502-90, MALAY, ES, SX968, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502-100, MALAY, SX886, 1992–1993, (Gold Cap), CPGA-296.
A80502-100, SX963, 1992–1993, CPGA-296.
A80502100, PHILIPPINES, SY007, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
BP80502100, MALAY, SU099, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502120, MALAY, SY062/SSS, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502120, (mobile), A4, SY027, iMPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502-120, MALAY, SX994/VMU, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502-120, SY033, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502133, A4, SY022/SSS, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
BP80502133, MALAY, SL25L, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
BP80502133, MALAY, SU073/SSS, i133, 1992–1993, CPGA-296.
BP80502-133, MALAY, SU038/SSS, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
BP80502150, MALAY, SU071/SSS, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
A80502150, A4, SY015, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
BP80502166, MALAY, iPP, SU072, 1992-1993, CPGA-296.
A80502166, SY016, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
FV80502166, A4, SY037/VSU, i166, 1992–1993, CPGA-296.
FV80502200, A4, SL24Q/VSU, i200, 1992-1993, CPGA-296.
FV80502200, A4, SY045/VSU, i200, 1992-1993, CPGA-296.
TT80502-75, SX975, 1992-1993, TCP-320.
PP120, (mobile), Y021, 1992 -1993, on cpu board.

Pentium MMX

BP80503166, MALAY, SL23X, iPP, 1992–1995.
BP80503166, MALAY, SL2HU, iPP, 1992–1995.
FV80503166, MALAY, SL27H, 1992–1995.
FV80503166, A4, SY059, 1992–1995.
A80503166, PHILIPPINES, SL27K, iPP, 1992–1995.
A80503166, PHILIPPINES, SL239, iPP, 1992–1995.
BP80503200, MALAY, SL2S9, iPP, 1992–1995.
BP80503200, MALAY, SL23W, 1992–1995.
BP80503200, MALAY, SL25N, 1992–1995.
A80503200, PHILIPPINES, SL2RY, iPP, 1992–1995.
FV80503200, MALAY, SY060, 1992–1995.
FV80503200, A4, SL27J, 1992–1995.
FV80503233, MALAY, SL27S, 1992–1995.
BP80503233, MALAY, SL293, 1992–1995.
TT80503166, Intel Mobile Pentium MMX, SL26T, 1992-1995.
TT233, Intel Mobile Pentium MMX, SL28Q, 1992-1995.

Pentium PRO

KB80521EX180 256K, MALAY, SL22U, 1994–1996, CPGA-387.
KB80521EX180 256K, MALAY, SL22S, 1994–1996, CPGA-387.
KB80521EX200 256K, MALAY, SL22V, 1994–1996, CPGA-387.
KB80521EX200 256K, MALAY, SL254, 1994–1996, CPGA-387 (on IBM server).
KB80521EX200 256K, MALAY, SY032, 1994–1995, CPGA-387.
KB80521EX200 512K, MALAY, SL22Z, 1994–1996, CPGA-387.

Pentium II

80522PX233512, MALAY, SL2HD, 1997, Klamath, Slot 1.
80522PX266512, IRELAND, SL2HC, 1996, Klamath, Slot 1.
80522PX300512EC, IRELAND, SL2HA, 1996, Klamath, Slot 1.
80523PY350512, PHILIPPINES, SL2S6, 1996, Klamath, Slot 1.
B80523P266512E, MALAY, SL33D, 1998, Deschutes, Slot 1.
B80523P333512E, MALAY, SL2WY, 1998, Deschutes, Slot 1.
350/512/100/2.0V, S1, L9084167-1300, PHILIPPINES, SL356, 1997, Deschutes, Slot 1.
400/512/100/2.0V, S1, MALAY, SL37G, 1997, Deschutes, Slot 1.
400/512/100/2.0V, S1, COSTA RICA, SL357, 1997, Deschutes, Slot 1.
400/512/100/2.0V, S1, IRELAND, SL3D5, 1997, Deschutes, Slot 1.
B80523P450512E, MALAY, SL2WB, 1998, Deschutes, Slot 1.
Mobile Pentium II 300 MHz, 512 Kb, MMC-1, SL2UL.
Mobile Pentium II 400 MHz, 400/256, SL3BW, 1999, Micro-PGA.

Pentium III

450/512/100/2.0V, S1, MALAY, SL364, 1998, Katmai, Slot 1.
450/512/100/2.0V, S1, PHILIPPINES, SL35D, 1998, Katmai, Slot 1.
500/512/100/2.0V, S1, MALAY, SL365, 1998, Katmai, Slot 1.
550/512/100/2.0V, S1, PHILIPPINES, SL3FJ, 1998, Katmai, Slot 1.
600/512/100/2.05V, S1, PHILIPPINES, SL3JT, 1998, Katmai, Slot 1.
600B/512/133/2.05V, S1, COSTA RICA, SL3JU, 1998, Katmai, Slot 1.
733/256/133/1.7V, S1, PHILIPPINES, SL4KD, 2000, Coppermine, Slot 1.
RB80526PZ600256, MALAY, SL3VB, 1999, Coppermine, FCPGA-370.
RB80526PZ667256, MALAY, SL3VK, 1999, Coppermine, FCPGA-370.
600/256/133/1.7V, MALAY, SL4CL, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
667/256/133/1.65V, MALAY, SL3XW, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
733/256/133/1.7V, MALAY, SL4CG, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
800/256/133/1.75V, PHILIPPINES, SL52P, 2001, Coppermine, FCPGA-370.
933/256/133/1.7V, MALAY, SL4C9, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
1000/256/133/1.75V, MALAY, SL5DV, 2001, Coppermine, FCPGA-370.
1000/256/133/1.75V, COSTA RICA, SL5FQ, 2001, Coppermine, FCPGA-370.
1100/256/100/1.75V, MALAY, SL5QW, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

Celeron

266/66, COSTA RICA, SL2YN, 1998, Covington, Slot 1.
300A/66, COSTA RICA, SL2WM, 1998, Mendocino, Slot 1.
300A/66, MALAY, SL32A, 1998, Mendocino, Slot 1.
333/66, COSTA RICA, SL2WN, 1998, Mendocino, Slot 1.
333/66, COSTA RICA, SL32B, 1998, Mendocino, Slot 1.
366/66, MALAY, SL376, 1998, Mendocino, Slot 1.

B80524P333, MALAY, SL35R, 1998, Mendocino, PPGA-370.
B80524P366, MALAY, SL35S, 1998, Mendocino, PPGA-370.
B80524P400, MALAY, SL37X, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX400, MALAY, SL3A2, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX433, MALAY, SL3BA, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX433, MALAY, SL3BS, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX466, MALAY, SL3FL, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX466, MALAY, SL3EH, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX500, MALAY, SL3LQ, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX500, MALAY, SL3FY, 1998, Mendocino, PPGA-370.
FV524RX533, MALAY, SL3FZ, 1998, Mendocino, PPGA-370.

566/128/66/1.5V, MALAY, SL46T, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
566/128/66/1.75V, MALAY, SL5L5, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
600/128/66/1.5V, MALAY, SL3W8, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
600/128/66/1.5V, MALAY, SL46U, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
633/128/66/1.7V, MALAY, SL4NY, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
633/128/66/1.65V, MALAY, SL3W9, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
667/128/66/1.7V, MALAY, SL4NZ, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
667/128/66/1.65V, MALAY, SL4AB, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
667/128/66/1.65V, MALAY, SL48E, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
Mobile Celeron 700 MHz, 700/128, SL53D, 2000, Micro-PGA2. 700/128/66/1.7V, MALAY, SL4P8, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
733/128/66/1.75V, MALAY, SL52Y, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
733/128/66/1.7V, MALAY, SL4P7, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
766/128/100/1.7V, MALAY, SL4QF, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
800/128/100/1.75V, MALAY, SL54P, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
850/128/100/1.7V, MALAY, SL5GB, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
850/128/100/1.75V, MALAY, SL5WX, 2001, Coppermine, FCPGA-370.
850/128/100/1.75V, MALAY, SL54Q, 2001, Coppermine, FCPGA-370.
900/128/100/1.75V, MALAY, SL5MQ, 2000, Coppermine, FCPGA-370.
950/128/100/1.75V, PHILIPPINES, SL634, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

1000A/256/100/1.475, PHILIPPINES, SL5ZF, 2001, Tualatin, FCPGA2-370.
1200/256/100/1.5V, MALAY, SL68P, 2001, Tualatin, FCPGA2-370.
1400/256/100/1.5V, PHILIPPINES, SL6C6, 2001, Tualatin, FCPGA2-370.

Pentium IV

1.5GHZ/256/400/1.75V, Willamette, MALAY, SL5N8, 2001, 478-pin FC-PGA2.
2.60GHZ/512/800, Northwood, MALAY, SL6WH, 2001, 478-pin FC-PGA2.
2.40GHZ/1M/533, Prescott, COSTA RICA, SL7E8, 2003, 478-pin FC-mPGA4.

AMD

8085

D8085A, AM8085ADC, © AMD 1981, CDIP-40.
D8085A-2/LF, © AMD 1981, CDIP-40.

8086

D8086, © AMD 1982, CDIP-40.
P8086-1, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.
P8086-2, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.

8088

P8088-1, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.
P8088-2, MALAYSIA, © INTEL 1978, PDIP-40.

80188

N80C188, MALAYSIA, (m) AMD © INTEL '78 '82, PLCC-68.
N80188, MALAYSIA, (m) AMD © INTEL '78, PLCC-68.

80286

R80286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, CLCC-68.
R80286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, (diff print, small logo), CLCC-68.
R80286-12/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, CLCC-68.
R80286-16/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, CLCC-68.
N80L286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
N80L286-12/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
N80L286-16/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
80287

P80C287-10, PHILIPPINES, White text, PDIP-40.
P80C287-10, PHILIPPINES, PDIP-40.
P80C287-12, PHILIPPINES, PDIP-40.
DS39358.A, PHILIPPINES, PDIP-40.

80386

Am386 SX/SXL–25, NG80386SX/SXL-25, PQFP-100.
Am386 SX/SXL–33, NG80386SX/SXL-33, PQFP-100.
Am386 SX/SXL–33, NG80386SX/SXL-33, (white text), PQFP-100.
Am386 SX–40, NG80386SX-40, Windows logo, PQFP-100.
Am386 SX–40, NG80386SX-40, Windows logo (white text), PQFP-100.
Am386 DX/DXL–33, NG80386DX/DXL-33, (white text), PQFP-132.
Am386 DX–40, NG80386DX-40, Windows logo, PQFP-132.
Am386 DX–40, NG80386DX-40, on a PGA board, (white text), PQFP-132.
Am386 DX–40, NG80386DX-40, Windows logo, on a PGA board, (white text), PQFP-132.
Am386 DX–40, NG80386DX-40, Windows logo, on a PGA board, PQFP-132.
Am386 DX/DXL–25, D2, DS39451.A, 1993, MALAYSIA, (white text), CPGA-132.
Am386 DX/DXL–25, B, A80386DX-25, A80386DXL-25, 1991, MALAYSIA, CPGA-132.
Am386 DX/DXL–33, D, A80386DX-33, A80386DXL-33, 1992, MALAYSIA, (white text), CPGA-132.
Am386 DX/DXL–33, C, A80386DX-33, A80386DXL-33, 1991, MALAYSIA, CPGA-132.
Am386 DX/DXL–40, D, A80386DX-40, A80386DXL-40, 1993, MALAYSIA, (white text), CPGA-132.
Am386 DX/DXL–40, C, A80386DX-40, A80386DXL-40, 1991, MALAYSIA, CPGA-132.

80486

Am486 DX–40, E6, A80486DX-40, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX–40, E, A80486DX-40, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX–40, D, A80486DX-40, 1994, MALAY, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX2–50, E6, A80486DX2-50, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX2–66, A, A80486DX2-66NV8T, 1995, PHILIPPINES, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX2–66, AY, A80486DX2-66NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX2–66, C, A80486DX2-66SV8B, 1995, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.
Am486 DX2–80, A, A80486DX2-80NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX4–100, B, A80486DX4-100NV8T, 1996, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
Am486 DX4–100, CV, A80486DX4-100SV8B, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.
Am486 DX4–100, C, A80486DX4-100SV8B, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.
Am486 DX4–120, C, A80486DX4-120SV8B, 1995, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

80586

Am5x86–P75, AMD-X5–133ADW, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.
Am5x86–P75, AMD-X5–133ADZ, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.
Am5x86–P75, AMD-X5–133SDZ, JAPAN, 3.45 volt, (Kingston TurboChip, TC5X86/133), QFP-208 on PGA-168.
Am5x86–P75, DS91465, JAPAN, (Evergreen Technologies, inc., Model G 1 REV 1, MADE IN USA), QFP-208 on PGA-168.

K5

AMD5k86-P75, E, AMD-SSA/5-75ABR, MALAYSIA, 1996, (Big Font), CPGA-296.
AMD5k86-P90, E, AMD-SSA/5-90ABQ, MALAYSIA, 1996, (Big Font), CPGA-296.
AMD-K5-PR75ABR, E, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.
AMD-K5-PR75ABR, MALAYSIA, 1996, (Gold Cap), CPGA-296.
AMD-K5-PR90ABQ, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.
AMD-K5-PR100ABQ, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.
AMD-K5-PR100ABR, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.
AMD-K5-PR120ABQ, B, MALAYSIA, 1996, (Gold Cap), CPGA-296.
AMD-K5-PR133ABR, MALAYSIA, 1998, (Gold Cap), CPGA-296.
AMD-K5-PR150ABR, MALAYSIA, 1997, (Gold Cap), CPGA-296.
AMD-K5-PR166ABR, MALAYSIA, 1997, (Gold Cap), CPGA-296.

K6

AMD-K6-166ALR, MALAY, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6/PR2-166ALR, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6-200ALR, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6-200ALYD, MALAY, 1998, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6-233ANR, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6/266AFR, MALAY, 1997, CPGA-321.
AMD-K6/300AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

K6-II

AMD-K6-II/200AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/233AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/300AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/300AFR-66, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/333AFR, MALAY, 1999, CPGA-321.
AMD-K6-II/350AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/380AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/400AFR, MALAY, 1997, CPGA-321.
AMD-K6-II/450AFX, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II/475AFX, MALAY, 1999, CPGA-321.
AMD-K6-II/500AFX, MALAY, 1998, CPGA-321.
AMD-K6-II+/500ACZ, MALAY, 1998, CPGA-321.

K6-III

AMD-K6-III/400AHX, MALAY, 1999, CPGA-321.

K7 Athlon (slot A)

AMD-K7650MTR51B A, Assembled in the USA, 1999, Slot A.
AMD-K7750MTR52B A, Assembled in the USA, 1999, Slot A.

Duron

D700AUT1B, Spitfire, AKCA, 1999, CPGA-453.
DHD1100AMT1B, Morgan (Model 7), AHHAA, 1999, CPGA-453.

Athlon

A0650APT3B, Thunderbird, AFEA, 1999, CPGA-453.
A0800AMT3B, Thunderbird, ADFA, 1999, CPGA-453.
A0850AMT3B, Thunderbird, AFFA, 1999, CPGA-453.
A0900AMT3B, Thunderbird, ASHHA, 1999, CPGA-453.

IIT

2C87–6, AAZ3, USA, 1990, (big logo), CDIP-40.
2C87–6, ABI1, USA, 1990, CDIP-40.
2C87–8, AAC1, USA, 1990, CDIP-40.
2C87–10, AFR1, USA, 1990, CDIP-40.
2C87–10, AER2, KOREA, 1990, PDIP-40.
2C87–20, AGO, USA, 1992, CDIP-40.

3C87SX–16, AWY, KOREA, 1992, PLCC-68.
3C87SX–25, BFR, TAIWAN, 1992, PLCC-68.
3C87–33, BDM, USA, 1992, (Gold Cap), CPGA-68.
3C87–33, AH33AA, EABA, PHILIPPINES, 1993, Metal PGA-68.
3C87–40, CFVB, PHILIPPINES, 1994, Metal PGA-68.
3C87–40, AH40AA, BYI, PHILIPPINES, 1993, Metal PGA-68.
3C87–40, CKK, USA, 1995, PLCC-68 on PPGA-68.
XC87SLC-33, AE33AA, BUR, 1993, PLCC-68.
4C87DLC–33, AH33AA, BMQA, PHILIPPINES, 1993, Metal PGA-68.
4C87DLC–40, EAJK, PHILIPPINES, 1994, Metal PGA-68.
4C87DLC–40, AH40AA, CEC, PHILIPPINES, 1994, Metal PGA-68.
4C87DLC–40, EAJB, USA, 1994, PLCC-68 on PPGA-68.

ULSI

Math Co DX, Advanced Math Coprocessor, 33MHz, USA, 1003, 1992, CPGA-68.
Math Co DX, Advanced Math Coprocessor, 33, USA, 1003, 1993, CPGA-68.
Math Co DX, Advanced Math Coprocessor, 40, PHILIPPINES, 10501, 1993, CPGA-68.
Math Co DX, Advanced Math Coprocessor, 40, USA, 1003, 1993, CPGA-68.
ULSI, Advanced Math Coprocessor, DX/DLC, 40, PHILIPPINES, 10501, 1994, CPGA-68.
ULSI, Advanced Math Coprocessor, DX/DLC, 40MHz, PHILIPPINES, US83C37, 10501, 1994, CPGA-68.

UMC

U5SX 486-33F, N32531G1, 1993, PQFP-208.
U5SX 486-E40, N42538524A, 1993, PQFP-208.
GREEN CPU, U5S-SUPER25 -33, N52891G3, 1994, CPGA-168.
GREEN CPU™, U5S-SUPER25 /33, N52891G3, 1994, (Diff print), CPGA-168.
GREEN CPU, U5S-SUPER33, N52979G3, 1994, CPGA-168.
GREEN CPU, U5SX 486-33, S62921G1, 1994, (Windows logo), CPGA-168.
GREEN CPU, U5SX 486-40, NB0834G1, 1995, (Windows logo), CPGA-168.

Cyrix

FPU:

FasMath, CX 83D87-16-GP, USA, 1989, CPGA-68.
FasMath, CX 83D87-33-GP, USA, 1989, CPGA-68.
FasMath, CX 83S87-16-JP, USA, 1989, PLCC-68.
FasMath, CX 83S87-20-JP, USA, 1989, PLCC-68.
FasMath, CX 83S87-33-JP, USA, 1989, PLCC-68.
87DLC, Cx87DLC-33QP, PQFP-80 on PGA-68.
CX487S, Cx487S40QP, PQFP-80 on PGA-68.

CPU:

Cx486SLC2, Cx486SLC2-50MP, FF5408B, PQFP-100.
Cx486DLC, Cx486DLC-33GP, 1992, USA, JAPAN, FOR OEM USE ONLY, (Gold font), CPGA-132.
Cx486DLC, Cx486DLC-40GP, 1993, USA, JAPAN, FOR OEM USE ONLY, (Gold font), CPGA-132.
Cx486DLC, Cx486DLC-40,(Gold font: "Cyrix"), CPGA-132.

Cx486 DX-33, Cx486DX-33GP, USA, 1993, CPGA-168.
Cx486 DX-40, Cx486DX-40GP, USA, 1993, CPGA-168.
Cx486 DX-40, USA, 1993, (Green Heatsink), CPGA-168.
Cx486 S40, FasCache, Cx486S-40GP, 1993, USA, JAPAN, CPGA-168.
DX2 66, Cx486 DX2-66GP, USA, 1993, CPGA-168.
DX2 v66, Cx486 DX2-66GP, 3.45V/3.6V/3.4V, USA, 1993, CPGA-168.
5x86-100QP, (Plastic QFP).

6x86MX-PR200, 66MHz Bus 2.5x, USA, 1995-1997.
M II-233GP, 66MHZ BUS 3X, 1995–1997.
M II-266GP, 83MHZ BUS 2.5X, 1995–1997.
M IIv-300GP, 75MHZ BUS 3X, 1995–1998.
M II-300GP, 66MHZ BUS 3.5X, 1995–1998.
M II-300GP, 66MHZ BUS 3.5X, 1995–1997, (small logo)
. M II-333GP, 66MHZ BUS 4.0X, 1995–1998, (silver cap).
M II-366GP, 100MHZ BUS 2.5X, 1995–1997.

VIA

VIA CYRIX III - 667Mhz, TAIWAN, 2.0v, 133mHz BUS 5.0X, CPGA-370.
VIA C3–733AMHz, TAIWAN, 1.6V (133x5.5), CPGA-370.
VIA C3–800AMHz, TAIWAN, 1.35V (133x6.0), CPGA-370.
VIA C3–866AMHz, TAIWAN, 1.35V (133x6.5), CPGA-370.
VIA C3–1.0AGHz, TAIWAN, 1.45V (133x7.5), CPGA-370.
Chips&Tech

SUPER MATH, J38700DX B 33, JAPAN, 1992, CPGA-68.

ST

Z80ACPU, Z8400AB1, PDIP-40.

486DX-40, USA, CPGA-168.
486DX2-66, ST486DX2-66GS, CANADA, CPGA-168.

P166+, ST6x86P166+, 3.52V - 133Mhz, CANADA, CPGA-296.

IBM

63F7615ESD (80386), 20Mhz (?), IBM 14, © INTEL 1985, MPGA-132.

50G6950 (80486SLC-50), 50Mhz, © INTEL 1985, © IBM 1992, PQFP-100.
BLUE LIGHTNING DX2, IBM26, 486-V266GA, CPGA-168.
BLUE LIGHTNING DX2, IBM26BL, 486-V66GP, CPGA-168.
486 DX2, IBM26, 486-V466GA, CPGA-168.
486 DX2, IBM26, 486-V380GB, CPGA-168.
486 DX4, IBM26, 486-4V3100GC, CPGA-168.
5x86C, IBM26 5x86-3V3100GB, USA, CPGA-168.

6x86 PR166+, IBM26 6x86-2V7P166GE, 133MHZ, 3.5V, COPR. CYRYX 1995, USA, CPGA-296.
6x86 P166+, IBM26 6x86-2V2P166GE, 133MHZ-3.3V CORE, COPR. CYRYX 1995, USA, CPGA-296.
6x86L P150+, IBM26 6x86L-2VAP150GB, 120MHZ, 2.8V, COPR. CYRYX 1996, USA, CPGA-296.
6x86L PR166+, IBM26 6x86L-2VAP166GB, 133MHZ, 2.8V, COPR. CYRYX 1995, USA, CPGA-296.
6x86MX PR166, IBM26x86MX-AVAPR166GA, 2.0x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-97, USA, CPGA-296.
6x86MX PR166, IBM26x86MX-AVAPR166GB, 2.0x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-97, USA, CPGA-296.
6x86MX PR200, IBM26x86MX-BVAPR200GB, 2.5x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-97, USA, CPGA-296.
6x86MX PR233, IBM26x86MX-CVAPR233GF, 3.0x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-98, USA, CPGA-296.
6x86MX PR233, IBM26x86MX-BVAPR233GE, 2.5x 75MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-98, USA, CPGA-296.
6x86MX PR266, IBM26x86MX-BVAPR266GE, 2.5x 75MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-97, USA, CPGA-296.
6x86MX PR300, IBM26x86MX-DVAPR300HF, 3.5x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-98, USA, (Black Cap), FCPGA-296.

NexGen

Nx586-P110, nx586-xxxx-4.0-cpc-202, 1994-1995, CPGA-463.

IDT

C6-180Mhz, WinChip C6-PSME180GA, MALAY, 3.52V, 3X60Mhz, 1998, CPGA-296.
C6-200Mhz, WinChip C6-PSME200GA, MALAY, 3.52V, 3X66Mhz, 1998, CPGA-296.
WinChip 2-200, W2A – 3DEE200GTA, MALAY, 3.52V, 3X66Mhz, 1999, CPGA-296.
WinChip 2-200, W2A – 3DFF200GTA, MALAY, 3.3V, 3X66Mhz, 1999, CPGA-296.

Texas Instruments

TX486SLC/E 33MAB, 1993, CQFP-100.
TX486DLC -33GA, TAIWAN, 9250FA5, 1992, CPGA-132.
TX486DLC/E-40GA, TAIWAN, 9350FTB6, SVE, 1993, CPGA-132.
TX486DLC/E -40GA, TAIWAN, 48AXCRT, BFD, (diff print), CPGA-132.
486SXL2-50, TAIWAN, CPGA-168.
486DX2-80, TAIWAN, TI486DX2-G80-GA, Win logo, CPGA-168.

486DX2-80, TAIWAN, TI486DX2-G80-GA, Win95 logo, CPGA-168.

Tesla

8080APC, T 852207, PDIP-40.

HARRIS

CS80C286R1787, N9214, © INTEL 1982–1985, PLCC-68.
CS80C286-12, military, NR, N9028, © INTEL 1982, PLCC-68.
CS80C286-16, military, N9013, © INTEL 1982, PLCC-68.
CS80C286-20, military, N9044, © INTEL 1982, PLCC-68.
CS80C286-20, N9223, © INTEL 1982–1985, PLCC-68.
CS80C286-25, N9223, © INTEL 1982–1985, PLCC-68.

Toshiba

TMP8085AP, JAPAN 8446A, PDIP-40.
TMP8085AP-2, JAPAN 8738EB1, PDIP-40.
Pravetz

CM601, (Motorola 6800 clone), BULGARIA, 1988, (Gold Cap), CDIP-40.
CM601P, (Motorola 6800 clone), BULGARIA, 1989, PDIP-40.
CM630P, (6502 clone), BULGARIA, 1986, PDIP-40.

SIEMENS

SAB8086-P, SINGAPORE, © INTEL 1978, PDIP-40.
SAB8086-2-P, SINGAPORE, © INTEL 1978, PDIP-40.
SAB8086-1-P, © INTEL 1986, PDIP-40.

SAB8088-1-P, SINGAPORE, © INTEL 1990, PDIP-40.
SAB8088-1-P, © SIEMENS'86, © INTEL 1987, PDIP-40.
SAB8088-2-P, © SIEMENS'86, © INTEL 1987, PDIP-40.
SAB80286-1-N, AUSTRIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
SAB80286-12-N, AUSTRIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
SAB80286-16-N, AUSTRIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
SAB80286-1-R, (M) © INTEL 1987, CLCC-68.

NEC

D8085AHC, JAPAN, 8512E5, PDIP-40.

V20, D70108C-8, © NEC, 1984, PDIP-40.

D8088D, JAPAN, 8349K9, CDIP-40.
D8088D-2, JAPAN, 8645LX, © NEC, 1981, CDIP-40.

D30412LRJ 200, VR4400MC, JAPAN, 1995, CPGA-447.
D30500RJ 200, VR5000, JAPAN, 1997, CPGA-223.

Matra-Harris Semiconductors (MHS)

D -8088, FRANCE, M-2255-H, © INTEL 1981, CDIP-40.

SGS

Z80ACPU, ITALY, PDIP-40.

Eastern Bloc

80A-CPU, MME, PDIP-40.

UB880D, MME, V6, 1987, PDIP-40.
UA880D, AD, 1990, PDIP-40.

Zilog

Z80A, Z8400APS, PHILIPPINES, 1986, PDIP-40.
Z80, Z0840004PSC, PHILIPPINES, 1988, PDIP-40.
Z80, (zilog logo), Z0840004PSC, PHILIPPINES, BJ, 1990, PDIP-40.
Z80, (zilog logo), Z0840004PSC, INDONESIA, R2, 1993, PDIP-40.
Z80, (zilog logo), Z0840006PSC, PHILIPPINES, GZ, 1997, PDIP-40.
Z80, (zilog logo), Z84C0008VEC, INDONESIA, 1993, PLCC-44.

Z180, (zilog logo), Z8018006VSC, INDONESIA, 1997, PLCC-68.

Motorola

MC68B09S, MALAYSIA, CDIP-40.

MC68HC000FN8, MALAYSIA, 1993, PLCC-68.
MC68HC000FN16, MALAYSIA, PLCC-68.

MC68000P8, MALAYSIA, PDIP-64.
MC68000P10, MALAYSIA, PDIP-64.

XC68040RC25B, USA, CPGA-179.
XC68LC040RC25B, MALAYSIA, CPGA-179.

MC68020RP20E, JAPAN, PPGA-114.

Mitsubishi

8080A, 6-80021A, M58710S, 1977, CDIP-40.

Fujitsu

MBL8086-1, © Fujitsu '81, (M) © Intel '78, E00, 1986, white ceramic, gold pins, CDIP-40.
MBL8086-2, E02, 1983, white ceramic, gold pins, CDIP-40.
MBL8086-2, © Fujitsu '81, (M) © Intel '78, 1986, PDIP-40.

USSR

8080 clones

580ВМ80 (580VM80), Kvazar, Ukraine, military, white ceramic, gold pins, 1986, CDIP-40.
КР580ВМ80А (KR580VM80A), Dnepr, Ukraine, Kherson, 1989, PDIP-40.
КР580ВМ80А (KR580VM80A), Kvantor Plant. Zbaraj, Ukraine, 1988, PDIP-40.
КР580ВМ80А (KR580VM80A), Родон, 1992, PDIP-40.
КР580ИК80А (KR580IK80A), Родон, 1986, PDIP-40.
КР580ИК80А (KR580IK80A), Kvazar, Ukraine, 1982, PDIP-40. КР580ИК80А (KR580IK80A), СДЕЛАНО В СССР, 1985, PDIP-40.
КР580ВМ80А (KR580VM80A), СДЕЛАНО В СССP, 1986, PDIP-40.

8085 clones

ИМ1821ВМ85А (IM1821VM85A), Novosibirsk's Plant of Semiconductor devices, white ceramic, gold pins, CDIP-40.

8086 clones

КМ1810ВМ86 (KM1810VM86), СДЕЛАНО В СССР, 1987, white ceramic, gold pins, CDIP-40.
КР1810ВМ86 (KR1810VM86), Kvantor Plant. Zbaraj, Ukraine, 1991, PDIP-40.
КР1810ВМ86 (KR1810VM86), СДЕЛАНО В СССР, Kvazar - OEM, 1990, PDIP-40.
КР1810ВМ86 (KR1810VM86), Kvazar plant, with visible traces, 1992, PDIP-40.

8087 clones

КМ1810ВМ87А (KM1810VM87A), Kvazar, Ukraine, 1989, white ceramic, gold pins, CDIP-40.

8088

КМ1810ВМ88 (KM1810VM88), Kvazar, Ukraine, white ceramic, gold pins, 1991, CDIP-40.

Z80

Z80, КНИИМП (KNIIMP), Украина, Киев, Ukraine, Kiev, 1993, white ceramic, gold pins, CDIP-40.

Aλλοι...

КМ1801ВМ2 (KM1801VM2), Ангстрем (Angstrem), Россия, Зеленоград, white ceramic, gold pins, 1987, CDIP-40.
КМ1801ВМ3 (KM1801VM3), Ангстрем (Angstrem), Россия, Зеленоград, white ceramic, gold pins, 1989, CDIP-64.
КН1811ВМ1 (KN1811VM1), КН1811ВУ1 (KN1811VU1), КН1811ВУ2 (KN1811VU2), КН1811ВУ3 (KN1811VU3): DEC F-11 USSR Ceramic Clone 46-pin, Электроника (Electronika), Воронеж, Россия, Voronezh, Russia, CDIP-46.
КР589ИК01 (589IK01), Микрон (Micron), Россия, Зеленоград, 1981.
КМ1818ВМ01А (KM1818VM01A): USSR Signetics Gold Clone 50-pin RISC CPU, Электроника (Electronika), Воронеж, Россия, Voronezh, Russia, white ceramic, gold pins, 1990, CDIP-50.

Απομιμήσεις:

Intel

A80386DX-20(16?) (Fake): A80386DX-25 IV, MALAY, SX218, (remarked), Sigma Sigma, 1985, CPGA-132.
A80502150, A4, SY015, iPP, 1992–1993, (Fake): A80502166, SY007, (remarked), CPGA-296.

AMD

Am486 DX2–80, A80486DX2-80NV8T, (Fake): Am486 DX4–100, A80486DX4-100NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo, (big white font), CPGA-168.

AMD P8086-2, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.
AMD P8088-1, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.
AMD N80L286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
AMD N80L286-12/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.
AMD Am386 DX/DXL–33, C, A80386DX-33, A80386DXL-33, 1991, MALAYSIA, (гравировка), CPGA-132.
AMD Am486 DX2–50, A80486DX2-50, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
AMD Am486 DX2–66, B, A80486DX2-66NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.
AMD Am486 DX2–66, C, A80486DX2-66SV8B, 1995, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.
AMD Am486 DX2–80, A80486DX2-80NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo.
AMD Am486 DX4–100, A80486DX4-100NV8T, 1996, MALAYSIA, Win logo.
AMD Am486 DX4–100, A80486DX4-100SV8B, 1996, MALAYSIA, Win95 logo.
AMD Am5x86–P75, AMD-X5–133ADZ, 1996, MALAYSIA, Win95 logo + АТ.
AMD Am5x86–P75, AMD-X5–133ADW, 1996, MALAYSIA, Win95 logo.
AMD-K5-PR100ABR, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.
AMD-K5-PR100ABQ, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.
AMD-K5-PR133ABR, (gold cap), MALAYSIA, 1998.
AMD-K5-PR150ABR, MALAYSIA, 1997, (Gold Cap), CPGA-296. AMD-K5-PR166ABR, (gold cap), MALAYSIA, 1996.
AMD-K6-166ALR, MALAY, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6-200ALR, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6-233ANR, 1997, (Black Font), CPGA-321.
AMD-K6-II/233AFR, MALAY, 1998.
AMD-K6-II/300AFR-66, MALAY, 1998.
AMD-K6-II/333AFR, MALAY, 1999, CPGA-321.
AMD-K6-II/400AFR, MALAYSIA, 1998.
AMD-K6-II/500AFX, MALAY, 1998, CPGA-321.

Intel 8087, D8087, MALAY, CDIP-40.
Intel 286, N80286-12, MALAY, B49, 1982–1985.
Intel 286, R80286-10, MALAY, 1980–1982. (gold).
Intel A80386DX-25 IV, MALAY, SX218, 1985, CPGA-132.
Intel A80486SX-25, MALAY, SX679, 1989.
Intel A80486SX-25, MALAY, SX930, 1989-1992.
Intel A80486SX-25, MALAY, SX798, 1989-1992.
Intel A80486DX-33, MALAY, SX419, 1989.
Intel A80486DX2-50, A4, SX641, 1989, CPGA-168.
Intel A80486DX2-66, A4, SX807, 1989-1992.
Intel A80486DX2-66, A4, SX911, i66, 1989-1992.
Intel A80486DX2-66, MALAY, SX955, 1989-1993.
Intel A80486DX4-100, A4, SK051, 1989–1993.
Intel OverDrive DX4ODPR100, C5300733, A4, SZ959, V1.1, 1989-1993, CPGA-168.
Intel Pentium I, 60 mhz A80501-60 (Gold Cap) MALAY, SX948, 1992.
Intel Pentium Pro, KB80521EX200 256K, MALAY, SY032, 1994–1995, CPGA-387. (with MB - Chaintech 6IDM M101, 64Mb ram edo, cooler).
Intel Pentium I, A80502-75, MALAY, SX961, 1992-1993, (Gold Cap). CPGA-296.
Intel Pentium I, A8050275, MALAY, SX969, i75, 1992–1993.
Intel Pentium I, A80502100 MALAY ES, SY007, iPP, 1992-1993.
Intel Pentium I, BP80502100, MALAY, SU099, iPP, 1992–1993. CPGA-296.
Intel Pentium I, A80502120, PHILIPPINES, SY062/SSS, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
Intel Pentium I, A80502133, A4, SY022/SSS, i133, 1992–1993, CPGA-296.
Intel Pentium I, A80502150, A4, SY015, iPP, 1992–1993. CPGA-296.
Intel Pentium I, BP80502150, MALAY, SU071/SSS, iPP, 1992–1993, CPGA-296.
Intel Pentium I, BP80502166, MALAY, iPP, SU072/VSS, 1992-1993, CPGA-296.
Intel Pentium I, FV80502200, A4, SL24Q/VSU, i200, 1992-1993. CPGA-296.
Intel Pentium I, FV80503166, MALAY, SL27H, 1992–1995.
Intel Pentium I, BP80503166, MALAY, SL23X, iPP, 1992–1995.
Intel Pentium I, A80503200, PHILIPPINES, SL2RY, iPP, 1992–1995.
Intel Pentium I, FV80503200, A4, SL27J, 1992–1995.
Intel Pentium I, BP80503200, MALAY, SL23W, 1992–1995.
Intel Pentium I, FV80503233, MALAY, SL27S, 1992–1995.
Intel Pentium I, BP80503233, MALAY, SL293, 1992–1995.
Intel Celeron, 300A/66, COSTA RICA, SL2WM, 1998, Slot 1.
Intel Celeron, 300A/66, MALAY, SL32A, 1998, Slot 1.
Intel Celeron, 333/66, MALAY, SL2WN, 1998, Slot 1.
Intel Celeron, 333/66, MALAY, SL32B, 1998, Slot 1.
Intel Celeron, B80524P400, MALAY, SL37X, 1998.
Intel Celeron, FV524RX400, MALAY, SL3A2, 1998.
Intel Celeron, FV524RX466, MALAY, SL3FL, 1998.
Intel Celeron, FV524RX500, MALAY, SL3FY, 1998.
Intel Celeron, 566/128/66/1.75V, MALAY, SL5L5, 2000.
Intel Celeron, 700/128/66/1.7V, MALAY, SL4P8, 2000.
Intel Celeron, 1000A/256/100/1.475, PHILIPPINES, SL5VP, 2001.
Intel Pentium II, 233 (slot 1) 80522PX233512 MALAY SL2HD 1997.
Intel Pentium II, 80522PX300512EC, IRELAND, SL2HA, 1996, Klamath, Slot 1.
Intel Pentium III, RB80526PZ600256, MALAY, SL3VB, 1999, Coppermine, FCPGA-370.
Intel Pentium III, 800/256/133/1.75V, PHILIPPINES, SL52P, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

UMC. GREEN CPU, U5S-SUPER33, 1993. (керамика, slot 3), CPGA-168.
UMC. GREEN CPU, U5SX 486-40, 1993, (Windows logo), CPGA-168.
UMC. GREEN CPU, U5SX 486-33F, 1993, (Windows logo), on AT motherboard, PQFP-208.

IIT 3C87–33, BDM, USA, 1992, (Gold Cap), CPGA-68.
IIT 3C87SX–25, BPO, TAIWAN, 1993, PLCC-68.

Chips&Tech SUPER MATH, J38700DX B 33, JAPAN, 1992, CPGA-68.

IDT WinChip, C6-200Mhz, WinChip C6-PSME200GA, MALAY, 3.52V, 3X66Mhz, (Windows 95 logo), 1998.

SIEMENS SAB80286-16-N, AUSTRIA © INTEL 1982.

IBM, 6x86MX PR166, IBM26x86MX-AVAPR166GA, 2.0x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995, 96, 97, USA.
IBM, 6x86MX PR200, IBM26x86MX-BVAPR200GB, 2.5x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995, 96, 97, USA.
IBM, 6x86MX PR300, IBM26x86MX-DVAPR300HF, 3.5x 66MHZ-2.9V CORE, COPR. CYRYX 1995-98, USA, (Black Cap), FCPGA-296.

Cyrix, M IIv-300GP, 75MHZ BUS 3X, 1995–1998.
Cyrix, Cx486 DX2-66GP, USA, 1993.
Cyrix FPU: FasMath, CX 83D87-16-GP, USA, 1989, CPGA-68.

ST, Z80ACPU, Z8400AB1.
ST 486DX2-66, ST486DX2-66GS, CANADA, CPGA-168.
ST, P166+, ST6x86P166+, 3.52V - 133Mhz, CANADA, CPGA-296.

MOTOROLA, MC68HC000FN8, 1993, PLCC-68.

USSR, КР580ИК80А (KR580IK80A), Kvazar plant, 1982, PDIP-40.
USSR, КР580ВМ80А (KR580VM80A), Kvantor Plant. Zbaraj, Ukraine, 1988, PDIP-40.
USSR, ИМ1821ВМ85А (IM1821VM85A), Novosibirsk's Plant of Semiconductor devices, CDIP-40.
USSR, КР1810ВМ86 (KR1810VM86), СДЕЛАНО В СССР, Kvazar plant - OEM, 1988, PDIP-40.
USSR, КР1810ВМ86 (KR1810VM86), СДЕЛАНО В СССР, три кубика - OEM, 1990, PDIP-40.

AMD Athlon:

A0750APT3B, 1999, CPGA-453.
A0800AMT3B, 1999, CPGA-453.
A1000AMT3C, 1999, CPGA-453.
AXDA1800DLT3C, 1999, PGA-453.
AXDA2200DUV3C, 1999, PGA-453.
AX1600DMT3C, 1999, PGA-453.
AX1900DMT3C, 1999, PGA-453.
AMD Duron:

D600AST1B, 1999, CPGA-453.
D850AUT18, 1999, CPGA-453.
DHD1200AMT1B, 1999, CPGA-453.
DHD1600DLV1C, 1999, PGA-453.
AMD Sempron:

SDA2200DUT3D, 1999, PGA-453.

ΠΗΓΗ:Toms Hardware

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC