Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Αύξηση πωλήσεων για το Πλαίσιο

Αύξηση πωλήσεων κατά 4,9% πέτυχε το Πλαίσιο επιβεβαιώνοντας την πάγια αποτελεσµατικότητα του στην αύξηση των µεριδίων της αγοράς του. Με όπλα του την επιθετική τιµολογιακή πολιτική (µείωση του περιθωρίου του Μικτού Κέρδους κατά 2,2 µονάδες) & τα συνεχώς βελτιούµενα προϊόντα και υπηρεσίες, κατέγραψε ανάπτυξη εν µέσω καθοδικής πορείας του κλάδου.

Ταυτόχρονα, πέτυχε µείωση των εξόδων κατά 6,5% αντισταθµίζοντας τη µείωση της Μικτής Κερδοφορίας. Έτσι, η κερδοφορία προ φόρων µειώθηκε µόλις κατά 18,3%, σηµαντικό στοιχείο αποτελεσµατικής λειτουργίας του Οµίλου.

Εν τέλει όλη η κερδοφορία του πρώτου εξαµήνου διατίθεται για την πληρωµή της έκτακτης εισφοράς του ν.3845/2010 που επιβλήθηκε στα κέρδη του 2009 µε την οποία ο Όµιλος ΠΛΑΙΣΙΟ συµβάλλει στην αντιµετώπιση της δυσχέρειας της ελληνικής οικονοµίας.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC