Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Regulatory workshop: ημερίδα για τις οπτικές ίνες

Το συμβούλιο για το FTTH (Fiber-to-the-home) στην Ευρώπη φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα (Regulatory Workshop) με σημαντικούς καλεσμένους (υπεύθυνους Ευρωπαϊκούς φορείς για χάραξη πολιτικής) στις Βρυξέλλες, με απώτερο σκοπό να ευαισθητοποιήσει αναφορικά με θέματα και προκλήσεις οι οποίες αφορούν την εξάπλωση του FTTH στην Ευρώπη.

Στην ημερίδα αυτή, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία διοργανώθηκε από το συμβούλιου για το FTTH στην Ευρώπη. Κατά την διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν τα οφέλη των οπτικών ινών, οι τρόποι και οι κατάλληλες συνθήκες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων.

Τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από την ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων γίνονται κατανοητά μέσω μελετών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου του FTTH, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάστηκαν στην προαναφερθείσα ημερίδα. Στην αποσαφήνιση των πλεονεκτημάτων τα οποία προσφέρουν οι οπτικές ίνες, συνεισέφεραν τρεις αγροτικοί Δήμοι της Αυστρίας, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο του FTTH στην περιοχή τους και επισήμαναν το πόσο βελτιώθηκε ο τρόπος ζωής τους.

Η Ευρώπη χρειάζεται το FTTH εάν πραγματικά επιθυμεί να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται στο έγγραφο Στρατηγικής EU2020 και στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα, η οποία προτείνει ότι έως το 2020 το 100% των νοικοκυριών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 30 Mbps ευρυζωνικής σύνδεσης και το 50% θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε 100 Mbps.

Το συμβούλιου για το FTTH υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. “Πρέπει να κινηθούμε βάση κάποιου κοινού τρόπου σκέψης, εάν θέλουμε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται από το έγγραφο Στρατηγικής EU2020 και την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα, ” δήλωσε ο Hartwig Tauber, Γενικός Διευθυντής του συμβούλιου για το FTTH στην Ευρώπη.

“Η Ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται σε ιδιωτικές επενδύσεις σε εκείνο το κομμάτι στο οποίο η εμπορικές, σταθερές επενδύσεις δεν μπορούν να αποδώσουν,” δήλωσε ο Chris Holden, Πρόεδρος του συμβούλιου για το FTTH στην Ευρώπη. “Παρόλα αυτά, όταν η κατανομή αυτών των αρμοδιοτήτων δεν είναι ξεκάθαρη, υπάρχει κίνδυνος, ο οποίος δεν επιτρέπει ούτε στον ιδιωτικό ούτε στον δημόσιο τομέα να αντιδράσει.”

Το συμβούλιου για το FTTH για την Ευρώπη επισήμανε το γεγονός ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας έχουν ήδη επιδείξει μεγάλη πρόοδο υπό το πρίσμα της δημιουργίας ενός πλάνου για το πώς τα δίκτυα FTTH μπορούν να αναπτυχθούν κάνοντας χρήση των κατάλληλων ρυθμιστικών μέτρων και πολιτικής.

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ολλανδίας έχουν υιοθετήσει διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης. Παρόλα αυτά έχουν έναν κοινό παρονομαστής: την θετική συνεισφορά τόσο της κυβέρνηση όσο και της ρυθμιστικές αρχής. “Εκεί που η δημόσια πολιτική είναι ξεκάθαρη, σαφής και κατάλληλη βλέπουμε πραγματική πρόοδο ανάπτυξης του δικτύου FTTH και όπου δεν συναντάμε τα παραπάνω παρατηρούμε ελάχιστη ή μηδαμινή πρόοδο,” συμπέρανε ο κύριος Chris Holden.

Οι κανονισμοί αποτελούν προτεραιότητα για το Συμβούλιο αυτή την χρονιά και θα συζητηθούν κατά την διάσκεψη του FTTH, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου του 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.ftthconference.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC