Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

OTE: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Ιουλίου

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 και ώρα 16:30, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

2. Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης / διαμονής μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του.

3. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για έγκριση τροποποίησης όρων συμβάσεων στελεχών της Εταιρείας με αυτή.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC