Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Google Mail: τώρα και με προεπισκόπηση αρχείων του Word

Ανεξάρτητα με το αν το attachment σας είναι αρχείο .doc (παλιό Word) ή .docx (νέο Word), το Gmail μπορεί να απεικονίσει μια προεπισκόπηση του. Κάτι που έως τώρα γίνονταν μόνο για αρχεία με καταλήξεις .pdf, .ppt και.tiff.

Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα απεικόνισης του εγγράφου ως HTML, όπως ίσχυε έως τώρα. Η διαφορά με τη νέα λειτουργία είναι ότι δεν χάνονται μορφοποιήσεις και χαρακτηριστικά του εγγράφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC