Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 η Α’ Επαναληπτική της 58ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 26.5.2010, κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 60,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκε και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από τους μετόχους το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας για την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον τομέα της παροχής τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών υπηρεσιών και οιωνδήποτε σχετικών με αυτές δραστηριοτήτων, καθώς και στον τομέα της «πράσινης ενέργειας».

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, ανακοινώθηκε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του την 23η Ιουνίου 2010, εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Στάθη Ανέστη, Νικόλαο Καραμούζη, Δημήτρη Τζουγανάτο, Βασίλη Φουρλή και Μιχάλη Μπλέτσα σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κ.κ. Ι. Αϊβάζη, Χ. Δημητρίου, Λ. Ευαγγελίδη, Κ. Μίχαλου και Ι. Μπενόπουλου, μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δηλ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012.

Οι κ.κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Βασίλειος Φουρλής και Δημήτριος Τζουγανάτος, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το Ν.3016/2002 όπως ισχύει, ως αντικαταστήσαντες τους παραιτηθέντες κ.κ. Μπενόπουλο, Μίχαλο και Ευαγγελίδη, οι οποίοι είχαν ορισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2009 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC