Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Η SAS αρωγός των κυβερνήσεων στην καταπολέμηση της απάτης

Η απάτη, η σπατάλη και οι καταχρήσεις έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με το Γραφείο Διοίκησης και Προϋπολογισμού του προέδρου των ΗΠΑ, περισσότερα από 98 δις δολάρια χάθηκαν σε αντικανονικές πληρωμές μόνο κατά το οικονομικό έτος 2009. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, οι ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το λογισμικό της SAS για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την παρακολούθηση και την πρόβλεψη δόλιας συμπεριφοράς.

Η σύγχρονη λύση SAS Fraud Framework for Government προσφέρει στις κυβερνήσεις ένα ισχυρότερο “όπλο” κατά της απάτης - από τον εντοπισμό παράνομων σχημάτων σε προγράμματα όπως τα Medicare και Medicaid μέχρι την απάτη στις κάρτες αγορών, την υποβολή προσφορών και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η SAS ανιχνεύει και βάζει σε προτεραιότητα τις ύποπτες δραστηριότητες και, στη συνέχεια, προειδοποιεί τα αρμόδια στελέχη λήψης αποφάσεων.

Το αρμόδιο Τμήμα Εργασίας και Βιομηχανιών της Πολιτείας της Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει τη λύση SAS Fraud Framework for Government για τον εντοπισμό των εργοδοτών οι οποίοι φοροδιαφεύγουν στις αποζημιώσεις των εργαζομένων. Η πολιτεία πρέπει να καταβάλει τις αποζημιώσεις στις αξιώσεις τραυματισμών των εργαζομένων, ακόμη και αν η επιχείρηση δεν έχει καταβάλει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα.

“Προσδιορίζοντας αυτούς τους εργοδότες, εκτιμούμε ότι θα εξοικονομήσουμε από 6 έως 8 εκατ. δολάρια στην είσπραξη ασφαλίστρων κατά το πρώτο έτος”, δήλωσε ο Doric Olson, Διευθυντής Ανίχνευσης Απάτης, στο Τμήμα Εργασίας και Βιομηχανιών της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Το ΙΝPUT, η αρμόδια Αρχή για το κυβερνητικό έργο, σε σχετική του έκθεση το Μάρτιο του 2010 με θέμα: “Κρατικές επενδύσεις σε λύσεις για την καταπολέμηση της σπατάλης, της απάτης και των καταχρήσεων”, κατατάσσει τα προγράμματα
Medicare και Medicaid, τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, τους φόρους και τα έσοδα και τη σύναψη συμβάσεων, μεταξύ των τομέων εκείνων στους οποίους λύσεις επιχειρηματικές ευφυΐας και analytics, όπως αυτές που παρέχει η SAS, μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμες.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι “Τα περισσότερα κυβερνητικά συστήματα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να εξαλείψουν την απάτη, τη σπατάλη ή τις καταχρήσεις, προτού καταβληθούν τα κέρδη ή τα κεφάλαια.”

Το SAS Fraud Framework ενσωματώνει τα SAS Analytics για να αποκαλύψει προηγούμενες απαρατήρητες μορφές απάτης, κάτι που συμβάλει στον προσδιορισμό και την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων. Για παράδειγμα, ένα τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να εντοπίσει και να διερευνήσει ενδεχόμενες δόλιες απαιτήσεις προτού αυτές εξοφληθούν.

Το SAS Fraud Framework χρησιμοποιεί την πλατφόρμα SAS Social Network Analysis για να αποκαλύψει κρυφές συνδέσεις μεταξύ αυτών που δημιουργούν την απάτη και των συμμετεχόντων σ’ αυτή. Αυτό επιταχύνει την έρευνα, τη σύλληψη και την απεικόνιση όλων των πληροφοριών που είναι σχετικές με μια υπόθεση. Το SAS Fraud Framework βαθμολογεί τα δεδομένα και προειδοποιεί για τις συναλλαγές με την υψηλότερη πιθανότητα απάτης, ενώ μειώνει τον αριθμό των λανθασμένων επισημάνσεων, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στους ερευνητές.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η SAS προσφέρει καινοτόμες λύσεις με στόχο τις μοναδικές ανάγκες των κυβερνήσεων. Και οι 15 ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, αλλά και 80 εθνικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν τις αναλυτικές και προγνωστικές δυνατότητες του λογισμικού της SAS για τέτοιες κρίσιμες πρωτοβουλίες όπως η απόδοση, η σύνταξη του προϋπολογισμού, τα logistics, η κυβερνοάμυνα (cyberdefense), η καταπολέμηση της απάτης και η εκτίμηση των απειλών.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC