Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

IBM 2010 Global CΕΟ Study: δημιουργικότητα πάνω από όλα

Σύμφωνα με νέα, σημαντική έρευνα της ΙΒΜ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 Διευθύνοντες Σύμβουλοι από 60 χώρες και 33 κλάδους από όλο τον κόσμο, οι CΕΟs πιστεύουν ότι – περισσότερο και από την προσήλωση σε αρχές, τη διαχειριστική πειθαρχία, την ακεραιότητα ή ακόμη και το όραμα – η επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, σε ένα όλο και πιο σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον, απαιτεί δημιουργικότητα.

Με βάση κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη και συμβούλους του τομέα των ΙΒΜ Global Business Services, λιγότερο από το ήμισυ των Διευθυνόντων Συμβούλων παγκοσμίως πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι επαρκώς προετοιμασμένες για να διαχειριστούν το ιδιαίτερα ευμετάβλητο και αυξανόμενα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι αντιμέτωποι με μαζικές αλλαγές – νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις, αλλαγές σε διεθνή κέντρα οικονομικής δύναμης, επιταχυνόμενες μεταβολές στους κλάδους οικονομίας, αυξανόμενος όγκος δεδομένων, ραγδαία εξελισσόμενες προτιμήσεις πελατών – οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, μπορούν να ξεπερασθούν με την εμφύσηση δημιουργικότητας σε έναν οργανισμό.

Περισσότεροι από το 60% των CΕΟs πιστεύουν ότι ο μετασχηματισμός των κλάδων οικονομίας αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιδείνωση της υπάρχουσας αβεβαιότητας, και τα ευρήματα αποκαλύπτουν την ανάγκη για την εύρεση καινοτόμων τρόπων αναφορικά με τη διαχείριση της δομής μιας επιχείρησης, των οικονομικών θεμάτων, των ανθρώπων και της στρατηγικής.

Επίσης, για πρώτη φορά, η έρευνα αποκάλυψε μεγάλες αποκλίσεις στους στρατηγικούς προβληματισμούς και τις προτεραιότητες μεταξύ των CΕΟs στην Ασία, την Ιαπωνία, την Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική – είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τόσο σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών σε αυτή τη διετή έρευνα με αποδέκτες επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

«Καθώς βγαίνουμε από την πιο δύσκολη οικονομική κρίση της επαγγελματικής μας ζωής, και αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα που είναι διακριτά διαφορετική – είναι αξιοσημείωτο ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν αναγνωρίσει τη δημιουργικότητα ως τη πρωταρχική ηγετική δεξιότητα για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος», δήλωσε ο κος Frank Kern, Senior Vice President, IBM Global Business Services. «Η συγκεκριμένη διαπίστωση συνάδει με ένα άλλο σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας: η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίζουν απο εδώ και στο εξής οι επιχειρήσεις είναι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η ταχύτητα ενός κόσμου ο οποίος λειτουργεί ως ένα ευρέως διασυνδεδεμένο σύστημα».

Διαχείριση της πολυπλοκότητας
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι οι οποίοι συμμετείχαν στις συνεντεύξεις δήλωσαν στην IBM ότι το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ευμετάβλητο, αβέβαιο και αυξανόμενα σύνθετο. Οκτώ στους δέκα CΕΟs προβλέπουν ότι στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται η πολυπλοκότητα θα αυξηθεί σημαντικά, αλλά μόνο το 49% πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτό το γεγονός – πρόκειται δε, για τη μεγαλύτερη πρόκληση ηγεσίας που αναδεικνύεται στα οκτώ έτη που διεξάγεται η έρευνα.

Οι CΕΟs δήλωσαν ότι η πολυπλοκότητα ενός διασυνδεδεμένου κόσμου επιτείνεται από ένα αριθμό παραγόντων. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι αναμένουν να διπλασιαστούν τα έσοδα από νέες πηγές κατά τα επόμενα πέντε έτη και το 76% προβλέπει μετατόπιση οικονομικής ισχύος προς τις γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές.

Κατά τις τελευταίες τέσσερις έρευνες, η αναμενόμενη επίδραση της τεχνολογίας στους οργανισμούς ανέβηκε από την 6η στη 2η θέση με βάση τη σπουδαιότητα, καθώς οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αντιλαμβάνονται πως η τεχνολογία και η διασύνδεση της παγκόσμιας υποδομής συνεισφέρουν στην πολυπλοκότητα την οποία αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, ότι χρειάζονται περισσότερες απαντήσεις βασισμένες στην τεχνολογία για να επιτύχουν σε έναν κόσμο ο οποίος είναι μαζικά διασυνδεδεμένος.

Στην έρευνα επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά των οργανισμών με ανώτερες επιδόσεις με βάση τα έσοδα και την κερδοφορία των τελευταίων πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ύφεσης.

• Οι οργανισμοί με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι κατά 54% πιθανότερο σε σχέση με άλλους οργανισμούς να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις. Οι CΕΟs υπέδειξαν ότι μαθαίνουν να ανταποκρίνονται άμεσα με νέες ιδέες για να διαχειρίζονται τις σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους.

• Το 95% των οργανισμών με τις πιο υψηλές επιδόσεις τοποθέτησαν ως τη σημαντικότερη στρατηγική πρωτοβουλία των επόμενων πέντε ετών, την καλύτερη προσέγγιση των πελατών– χρησιμοποιώντας το Web και κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και τους πολίτες. Οι οργανισμοί αυτοί αντιμετωπίζουν την ιστορικών διαστάσεων έκρηξη της πληροφορίας και την παγκόσμια ροή πληροφορίας ως ευκαιρία και όχι ως απειλή.

• Οι οργανισμοί που έχουν οικοδομήσει ανώτερη λειτουργική δεξιότητα προσδοκούν να λαμβάνουν τα μελλοντικά έσοδά τους από νέες πηγές σε ποσοστό 20% υψηλότερο από ό,τι οι πιο παραδοσιακοί ομοειδείς οργανισμοί.

Ένας κόσμος, αποκλίνουσες απόψεις
Η τεράστια πολυπλοκότητα εντείνεται ακόμη περισσότερο από τις γεωγραφικές διαφορές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις διέφεραν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή – διαφορές άποψης σχετικά με το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, ποιες νέες δεξιότητες θα χρειαστούν και πώς θα εξασφαλιστεί η επιτυχία στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Αυτές οι διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών αυξάνουν επιπλέον την πολυπλοκότητα που καλούνται να διαχειρισθούν οι CΕΟs.

Η Κίνα αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι τα ανεπτυγμένα έθνη κατά την οικονομική ύφεση. Συνεπώς, οι CΕΟs στην Κίνα είναι, όπως είναι κατανοητό, λιγότερο προβληματισμένοι σε ό,τι αφορά την αστάθεια από ό,τι οι CΕΟs σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, οι CΕΟs στην Κίνα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη θέση τους στη διεθνή σκηνή.

Ωστόσο, για να υλοποιήσει η Κίνα τις διεθνείς βλέψεις της θα χρειαστεί μια νέα γενιά ηγετών με δημιουργικό πνεύμα, όραμα και διεθνή πείρα στη διοίκηση. Πολλοί από τους CΕΟs της χώρας αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός, με το 61% να πιστεύει ότι μια «διεθνοποιημένη αντίληψη» είναι κορυφαίο διοικητικό προσόν. Οι περισσότερες εταιρείες θα χρειαστούν επίσης νέα μοντέλα και δεξιότητες για τον κλάδο τους. Δεν μπορούν απλώς να αναπαράγουν τα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιήσει στην εγχώρια αγορά τους, η οποία έχει μια εντελώς διαφορετική δομή κόστους. Οι CΕΟs στην Κίνα αφιερώνουν επίσης πολύ περισσότερη ενέργεια στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων από ό,τι οι συνάδελφοί τους στη Δύση.

Στη Βόρεια Αμερική, η οποία αντιμετώπισε μια χρηματοπιστωτική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να συμμετέχουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ανησυχούν πολύ περισσότερο για το «μεγάλο κράτος» από ό,τι σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Σε ποσοστό που φτάνει το 87%, προβλέπουν μεγαλύτερες κρατικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, επιδεινώνοντας την αίσθηση αβεβαιότητας που έχουν.

Στην Ιαπωνία, το 74% των CΕΟs αναμένουν ότι η μετατόπιση της οικονομικής ισχύος από τις ώριμες στις γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές θα έχει σημαντικές συνέπειες για τους οργανισμούς τους. Σε αντιδιαστολή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβληματίζονται λιγότερο για αυτήν τη μετατόπιση, καθώς μόνο το 43% των CΕΟs προβλέπουν ότι θα επηρεαστούν.

Η κατανόηση αυτών, αλλά και άλλων σημαντικών διαφορών που αναδύονται ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές καθίσταται όλο και πιο σημαντική, καθώς οι οικονομίες και οι κοινωνίες συνδέονται όλο και πιο στενά. Οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις διαφορές καθώς δραστηριοποιούνται, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, πέρα από σύνορα και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Σχετικά με τη διεθνή έρευνα “ΙΒΜ 2010 Global CΕΟ Study”
Η παρούσα έρευνα είναι η τέταρτη κατά σειρά, καθώς διεξάγεται σε διετή βάση και έχει ως αποδέκτες CΕΟs. Για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των στόχων τους σήμερα, οι σύμβουλοι της ΙΒΜ είχαν κατ ιδίαν συναντήσεις με το μεγαλύτερο γνωστό δείγμα υψηλόβαθμων στελεχών. Από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010, η ΙΒΜ διεξήγαγε συνεντεύξεις με 1.541 Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές και Διοικητές του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν οργανισμούς διαφορετικών μεγεθών από 60 χώρες και 33 κλάδους.

Για πρόσβαση σε όλα τα ευρήματα της έρευνας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ibm.com/ceostudy

Για να συμμετάσχετε στη συζήτηση σχετικά με ένα πιο έξυπνο τρόπο διοίκησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://smarterleaders.tumblr.com/

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC