Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας για την HOL

Η hellas online ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2010, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγέθη της hellas online και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2010 της hellas online σε όλα τα επίπεδα καταδεικνύουν την ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη που παρουσιάζει η εταιρία από τρίμηνο σε τρίμηνο, εδραιώνοντας την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Ο σταθερός ρυθμός με τον οποίο η hellas online προσελκύει νέους πελάτες και η προσεκτική διαχείριση στην καθημερινή λειτουργία της εταιρίας οδήγησαν στη θεαματική εκτίναξη της λειτουργικής κερδοφορίας, διατηρώντας υψηλότατους ρυθμούς αύξησης των εσόδων της τάξεως του 50% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ξέλιξη Συνδρομητικής Βάσης Q1 10 Q4 09 Q3 09 Q2 09 Q1 09
Ενεργοί συνδρομητές LLU 311.856 282.548 248.263 215.336 167.800
Καθαρές νέες συνδέσεις LLU 29.308 34.285 32.927 47.536 40.149
Μερίδιο αγοράς LLU 28,30% 28,60% 28,10% 26,10% 22,80%
Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 323.586 296.009 263.507 232.410 187.890
Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 27.577 32.502 31.097 44.520 36.754

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του α’ τριμήνου 2010 έχει αυξηθεί κατά 10 % σε σχέση με το τέλος του 2009 και ανέρχεται σε 311.856 πελάτες, που αντιστοιχούν σε 28,3% μερίδιο αγοράς. Οι LLU πελάτες αποτελούν το 96% του συνολικού ευρυζωνικού πελατολογίου της εταιρίας, καθιστώντας την hellas online έναν απόλυτα εστιασμένο LLU πάροχο.

σε χιλιάδες ευρώ Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009
Έσοδα 47.732.215 48.139.102 41.124.153 36.749.665 31.979.839
EBITDA 1 11.185.326 10.000.817 7.236.443 1.400.786 1.400.987

Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 49% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009 και έφτασαν τα € 47,7 εκατ. από € 32 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 11,2 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2010, αντικατοπτρίζοντας τη θεαματική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009 όπου η εταιρία είχε EBITDA € 1,4 εκατ. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας.

Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν, φτάνοντας τα € 17,8 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2010 από € 10,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και της απόκτησης νέων πελατών, επηρεάζοντας τις ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε -€ 9,3 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2010 από - € 11,8 εκατ. το 2009.

Ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου - Επενδύσεις
Οι επενδύσεις του ομίλου κατά τη διάρκεια του α’ τρίμηνου 2010 ανήλθαν σε € 14,3 εκατ., ενώ έφτασαν συνολικά τα € 297,7 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του μεγαλύτερου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, που εκτείνεται σε άνω των 3.800 χιλιομέτρων πανελλαδικά και παρέχει πρόσβαση σε περίπου 70% των γραμμών του ΟΤΕ πανελλαδικά με 307 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ (50 νομοί και 141 πόλεις).

Πρόσφατες Εξελίξεις
Κατά το α’ τρίμηνο του 2010 αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα της εμπορικής συμφωνίας με τη Vodafone για τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet σε οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές. Η διάθεση των συνδυαστικών πακέτων με τις αντίστοιχες κοινές προωθητικές ενέργειες των δύο εταιριών καταδεικνύουν τη δυναμική που αναμένεται να εμφανίσουν τα ολοκληρωμένα, οικονομικά και υψηλής ποιότητας πακέτα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, το εταιρικό πελατολόγιο της hellas online συνεχίζει να ενισχύεται με σημαντικές και εύρωστες εταιρίες της επιχειρηματικής κοινότητας όπως Lenovo Technology, Folli Follie, Adidas Hellas, On Productions, LR International, το Κολλέγιο Αθηνών, κα, καθώς και με την προσθήκη νέων υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες.

“Το α’ τρίμηνο 2010, η hellas online πέτυχε αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία, με το περιθώριο του EBITDA να φτάνει το 23%, σε συνδυασμό με τη σταθερή διψήφια αύξηση στην συνδρομητική της βάση σε LLU πελάτες και τη σχεδόν 50% αύξηση των εσόδων της. Ξεκινώντας με ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο είμαστε αισιόδοξοι ότι τα οικονομικά μεγέθη μας αυτή τη χρονιά, συνεπικουρούμενα από τις εμπορικές συνέργιες με τη Vodafone και τη διεύρυνση των υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες, θα εμφανίσουν περαιτέρω βελτίωση.

Σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες όπως η παρούσα συγκυρία, η εταιρία μας συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή και την παροχή αξίας προς τον πελάτη με στόχο την ανάπτυξη και την εδραίωσή της ως έναν από τους ισχυρότερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς.»
δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης.

1 Το EBITDA είναι ένας οικονομικός δείκτης που ορίζεται και χρησιμοποιείται από την Εταιρία και δεν αναγνωρίζεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.


ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC