Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Corallia: η Ελλάδα είναι ακόμα "ζωντανή"

Στο πλαίσιο της επίσημης αποστολής της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα μεταξύ 27-29 Απριλίου 2010, διοργανώθηκε επίσκεψη και σε τρία χαρακτηριστικά έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους και έχουν αναδείξει σημαντικές πτυχές της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κουλτούρας και έχουν γίνει αποδέκτες διεθνούς καταξίωσης μεταξύ των οποίων και τα έργα που υλοποίησε και υλοποιεί το Corallia (τα άλλα έργα που επισκέφθηκαν είναι το Μουσείο της Ακρόπολης και το Αττικό Μετρό).

Στην επίσκεψη, στις 28.04.2010, στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στο Μαρούσι, συμμετείχαν δέκα Ευρωβουλευτές καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλων των πολιτικών ομάδων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της επιτροπής Luigi de Magistris και στελέχη του ΥΠΟΙΑΝ με επικεφαλής την κα. Κατσάνου, Διευθύντρια του γραφείου του Υφυπουργού κου. Αρναουτάκη.

Με σημείο εκκίνησης τον πίνακα του Raphael "Scuola di Atene", ο Καθ. Βασίλειος Μακιός εισήγαγε τους επισκέπτες στο όραμα του Corallia "Innovation Made in Greece" και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπό κατάλληλες συνθήκες, σε αυτό τον τόπο, έγιναν στο παρελθόν, οι πιο σημαντικές καινοτομίες του δυτικού πολιτισμού.

Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο από τον Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., ο οποίος παρουσίασε τα τεχνολογικά επιτεύγματα του cluster μικροηλεκτρονικής και στη συμβολή του Corallia στην αύξηση των μελών του mi-Cluster σε πάνω από 110 μέλη σήμερα, στην αύξηση των εξαγωγών που έχει συμβάλλει στη μείωση του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών της χώρας, στη δημιουργία startups και στην εγκατάσταση ερευνητικών τμημάτων πολυεθνικών στην Ελλάδα με το one-stop-shop που λειτουργεί, στην επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας σε όλες τις δραστηριότητες των μελών του mi-Cluster και ειδικά με την δημιοργία σημείων συγκέντρωσης δραστηριότητας όπως το Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής στο Μαρούσι, στην προσέλκυση σημαντικότατων επενδύσεων από επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου και επιχειρηματικούς αγγέλους τόσο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και την εκθετική αύξηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατοχυρώθηκαν με τη συνδρομή του IPR Helpdesk.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, αφού αναφέρθηκε στη ιδιαίτερη σημασία των cluster ως εργαλείου οικονομικής ανάπτυξης και στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό στις πολιτικές που εφαρμόζει, έκανε μια συνοπτική ανασκόπηση των δράσεων του Corallia από το 2006, με έμφαση στο μοντέλο ανάπτυξης clusters που υλοποιεί, και στους δείκτες αποτίμησης που μετρήθηκαν στο διάστημα 2006-2008, σύμφωνα με τους οποίους επιτεύχθηκε ανάπτυξη του κύκλου εργασιών 59,6%, αύξηση των θέσεων εργασίας 92,6%, αύξηση των εξαγωγών 109,7% και αύξηση των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 137,5%.

Η παρουσίαση έκλεισε με την αναφορά στους στρατηγικούς στόχους, για την περίοδο 2009-2013 και συγκεκριμένα στην τόνωση αναπτυξιακών δεικτών των μελών του mi-Cluster, τόσο σε επίπεδο άμεσα μετρήσιμων ποσοτικών και οικονομικών στοιχείων των επιμέρους επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, όσο και σε επίπεδο έμμεσων ποιοτικών στοιχείων συνολικά, όπως είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διάχυση της τεχνογνωσίας, η αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, η προσέλκυση χαρισματικών ανθρώπων, η ενίσχυση της αριστείας και η δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ της βιομηχανίας, του ερευνητικού ιστού και των παγκόσμιων αγορών, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμο οικοσύστημα ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια, από τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι επεσήμαναν τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων που υλοποιεί το Corallia για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Ο ευρωβουλευτής κ. Jens Geier, μέλος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις δράσεις του Corallia και τόνισε "Από την εμπειρία μου στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης διαρθρωτικών κονδυλίων, και ειδικά μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (public-private partnerships) αναγνωρίζω τη σημασία των καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και συγχαίρω την ομάδα του Corallia για τη σημαντική πρόοδο που έχει να επιδείξει στον τομέα αυτό".

Ο ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Σταυρακάκης, δήλωσε "το Corallia είναι μια πρόκληση - ένα στοίχημα που δεν πρέπει να χαθεί".

Τα μέλη της επιτροπής αποτελούν οι: Ms. Ingeborg Grassle (GERMANY), Ms. Esther De Lange (NETHERLANDS), Ms. Monika Hohlmeier (GERMANY), Mr. Marian-Jean Marinesku (ROMANIA), Mr. Jens Geier (GERMANY), Ms. Christel Schaldemose (DENMARK), Mr. Luigi de Magistris (ITALY), Mr. Ryszard Czarnecki (POLAND), Mr. Georgios Stavrakakis (GREECE), Mr. Jorgo Chatzimarkakis (GERMANY).

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC