Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απάντηση ΟΤΕ για το πρόστιμο από την ΕΕΤΤ

Με αφορμή σημερινό Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΤ, σχετικά με την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για Άτομα με Αναπηρίες, ο ΟΤΕ δηλώνει ότι:

Το πρόστιμο αυτό επιχειρεί να σπιλώσει την εικόνα και το κύρος του ΟΤΕ σε έναν τομέα όπου αποδεδειγμένα έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει, πολλά χρόνια προτού ιδρυθεί ακόμα η ΕΕΤΤ.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της κουλτούρας του ΟΤΕ αλλά και της επιχειρησιακής του στρατηγικής. Εξάλλου, ο ΟΤΕ από την ίδρυσή του έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία και έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις στον τομέα που σήμερα ονομάζουμε Εταιρική Υπευθυνότητα.

Μέτρα που αφορούν σε Άτομα με Αναπηρίες και ορίζονται βάσει νόμου, εντάσσονται στις δράσεις που συνθέτουν την Καθολική Υπηρεσία. Σε αυτήν συμμετέχει βάσει νόμου το σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, από το 2002 και μετά, ο ΟΤΕ παρέχει στο πλαίσιο της ΚΥ συγκεκριμένες υπηρεσίες προς ΑΜΕΑ, ύψους αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία απολύτως συνεισφορά από οποιονδήποτε, ούτε από το Κράτος ούτε από άλλους παρόχους.

Ειδικά όσον αφορά στην εφαρμογή της συγκεκριμένης κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ υπ’ αριθ. 44867/1637/2008) διευκρινίζουμε τα εξής:

- Ουσιαστικά, η παραπάνω ΚΥΑ επαναπροσδιορίζει το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) διευρύνοντας περαιτέρω τις υποχρεώσεις της εταιρίας μας, αφού προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες παροχές, νέες δράσεις για νέες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) και ατόμων με ειδικές κοινωνικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Κ.Α).

- Ο ΟΤΕ, ως ο μοναδικός υπόχρεος Καθολικής Υπηρεσίας, διαπίστωσε σημαντικά ζητήματα που εγείρονται, τόσο ουσιαστικά όσο και ως προς την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

- Ο ΟΤΕ επεσήμανε τα ζητήματα αυτά ήδη από τον Οκτώβριο του 2008. Σε συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς το Μάρτιο του 2009 επιβεβαιώθηκε η βασιμότητα των προβληματισμών του ΟΤΕ και η ανάγκη αναθεώρησης της προαναφερόμενης ΚΥΑ και ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων από τον ΟΤΕ για την τροποποίηση της, όπως και συνέβη τον Απρίλιο του 2009.

- Με πρωτοβουλία του ΟΤΕ, ξεκίνησε προ διμήνου εκ νέου η συνεργασία μας με τα συναρμόδια Υπουργεία. Την ίδια περίοδο, η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση για το θέμα αυτό. Από την ακροαματική διαδικασία απουσίαζαν οι λοιποί αρμόδιοι φορείς που συνέταξαν την ΚΥΑ. Στην ακρόαση αυτή ζητήθηκε από τον ΟΤΕ να δώσει λύση επί μεμονωμένων αιτημάτων -και εκτός του πλαισίου της συνεργασίας του με τους αρμόδιους φορείς. Όπως γίνεται αντιληπτό ο ΟΤΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο μόνος του.


Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι το πρόστιμο αυτό είναι άδικο καθώς:


- επεβλήθη μονομερώς από την ΕΕΤΤ, μέσω διαδικασίας στην οποία δεν συμμετείχαν οι φορείς εκείνοι που συνέταξαν την ΚΥΑ και ενώ, την ίδια ώρα, εξετάζουν τρόπους να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα που βάσιμα έθεσε ο ΟΤΕ, ήδη προ 20 μηνών.

- έχει επωμιστεί μόνος του το σύνολο του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας στη χώρα μας για 8 χρόνια.


Ο ΟΤΕ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC