Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Ένα δισ. ευρώ για τον Linux Kernel

To ισπανικό "Universidad de Oviedo" διεξήγαγε μια μελέτη για να εκτιμήσει την αξία του Linux Kernel. Οι ερευνητές του ισπανικού Πανεπιστημίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τωρινός, διαθέσιμος από τον Ιούνιο, Kernel 2.6.30 κοστίζει 1,025 δισ. ευρώ.

Για τον υπολογισμό της αξίας του Kernel χρησιμοποιήθηκε το κατονομαζόμενο μοντέλο Cocomo81, όπου το Cocomo αντιστοιχεί στο "Constructive Cost Model". Αυτό το μοντέλο εκτιμά μια σειρά από παράγοντες, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στο σύνολο γραμμών του κώδικα. Επιπλέον υπολογίζει και τα updates που κυκλοφορούν στην πάροδο του χρόνου.

Οι Jesus Garcia και Isabel Alonso από το ισπανικό Πανεπιστήμιο εκτίμησαν ότι για την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου λειτουργικού θα χρειάζονταν να ενασχοληθούν σχεδόν 1.000 κορυφαίοι προγραμματιστές για περίπου 14 χρόνια. Κάτι που εξηγεί τη μεγάλη αξία που έδωσαν στον Linux kernel.

ΠΗΓΗ: Universidad de Oviedo (αρχείο powerpoint)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC