Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Kaspersky Lab: Κατοχύρωση πατέντας για τεχνολογία που ελαχιστοποιεί τα false positives

Η Kaspersky Lab ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία κατοχύρωσης πατέντας στην Αμερικανική αγορά, η οποία αφορά σε μια καινοτόμο τεχνολογία που ελαχιστοποιεί τον αριθμό των false positives.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία εντοπίζει άμεσα και απομακρύνει αυτόματα τις εφαρμογές malware που αναφέρουν τα ασφαλή προγράμματα ως κακόβουλα, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου το επίπεδο εντοπισμού κακόβολου λογισμικού. Επιπλέον, αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την άμεση ανανέωση της «λευκής λίστας» ασφαλών προγραμμάτων και εφαρμογών, χωρίς να επηρεάζονται οι πόροι του συστήματος.

Η πατέντα για αυτή την τεχνολογία, υπό τον αριθμό No. 7 640 589, εκδόθηκε από το US Patent Office, την αρμόδια αρχή για την κατοχύρωση πατέντων στις Η.Π.Α., στις 29 Δεκεμβρίου 2009. Οι συντάκτες της αίτησης κατοχύρωσης – Yuri Mashevsky, Yuri Namestnikov, Nikolay Denishchenko, Pavel Zelensky, Igor Chekunov και Andrey Efremov – αποτελούν εξειδικευμένα στελέχη της Kaspersky Lab.

Το νέο πατενταρισμένο σύστημα διορθώνει αυτόματα τα λάθη στις βάσεις δεδομένων antivirus που μπορεί να ενεργοποιήσουν ψευδή σήματα συναγερμού. Πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, διευθύνσεις URL ή άλλες εφαρμογές που βρίσκονται στον υπολογιστή ενός χρήστη στέλλονται άμεσα στον πάροχο της λύσης antivirus, έτσι ώστε να γίνει η σύγκριση με τις βάσεις δεδομένων antivirus ή τις λίστες ασφαλών προγραμμάτων. Αν διαπιστωθούν ομοιότητες, το σύστημα υπολογίζει την πιθανότητα ένα πρόγραμμα να είναι ασφαλές ή κακόβουλο.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση σταθμισμένα κριτήρια που αφορούν στη συμπεριφορά του εκάστοτε προγράμματος. Αν κριθεί ότι κάποιο πρόγραμμα είναι ασφαλές, τότε οι βάσεις δεδομένων διορθώνονται αυτομάτως.

Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα γρήγορων τροποποιήσεων, αμέσως μόλις εμφανιστεί μια ψευδώς θετική εγγραφή, γεγονός που διασφαλίζει ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της νέας μεθόδου της Kaspersky Lab είναι ότι δεν επηρεάζεται η ευαισθησία της λύσης antivirus ως προς τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού.

Η Kaspersky Lab έχει καταθέσει αιτήσεις και αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης για πάνω από πενήντα πατέντες για την Αμερικανική, Ρωσική, Κινεζική και Ευρωπαϊκή αγορά, οι οποίες αφορούν καινοτόμες τεχνολογίες για τον κλάδο της πληροφορικής.

ΠΗΓH:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC