Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Πλαίσιο : αύξηση κερδών το 2009 κατά 11,1%

Κατά 6,4% αυξήθηκαν οι πωλήσεις για τον Όμιλο στο τέταρτο τρίμηνο της χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχώς βελτιούμενη πορεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009. Πιο συγκεκριμένα, από -14,5% το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο οι πωλήσεις κινήθηκαν με -12,3% και με -2,6% το τρίτο. Αντίθετη δυναμική ακολούθησαν, με συνεχή και συνεπή μείωση τα έξοδα του Ομίλου.

Συνεπεία των παραπάνω και της εισπραχθείσης αποζημιώσεως για την πυρκαγιά στο κατάστημα της οδού Στουρνάρη 24, η κερδοφορία της Εταιρείας, η οποία καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2009 είχε επηρεαστεί από τη μη λειτουργία του ιστορικού καταστήματος, ενισχύθηκε σημαντικά στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης.

Έτσι παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,12 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2009 (από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 10%).

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC