Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Tellas: Αναβάθμιση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Νέα «εργαλεία» έχει από σήμερα στη διάθεσή του το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Τellas, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας αλλά και της ποιότητας εξυπηρέτησης των συνδρομητών.Σε συνέχεια της συγχώνευσης με τη WIND, η Τellas επαναπροσδιόρισε τα συστήματα και τις διαδικασίες που συνδέονται άμεσα με την εμπειρία εξυπηρέτησης των συνδρομητών της αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της WIND στον τομέα αυτό.

Στο τμήμα Εξυπηρέτησης συνδρομητών Tellas, δημιουργήθηκαν νέες οργανωτικές δομές και ενσωματώθηκαν νέα εργαλεία με αποτέλεσμα τη μέγιστη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, της παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεων συνδρομής αλλά και κάθε αιτήματος πελάτη. Η αναβάθμιση των συστημάτων για το Οrder Εntry και Οrder Μanagement εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά τα KPIs /KQI s των διαδικασιών συλλογής, καταχώρησης, ελέγχου και επεξεργασίας όλων των αιτήσεων των συνδρομητών της Tellas.

Ενδεικτικά τα άμεσα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος Οrder Management της Tellas είναι:
- Μείωση του χρόνου διαχείρισης και υλοποίησης των αιτήσεων νέων συνδρομητών
- Βελτιωμένος χρόνος διαχείρισης αιτημάτων των πελατών
- Άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση με άλλα συστήματα της εταιρίας
- Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσα από ολοκληρωμένη, άμεση και ακριβή ενημέρωσή του για όλα τα αιτήματα

Χάρη στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των αιτήσεων, επιτυγχάνεται:

- 30% μείωση των σφαλμάτων σε στοιχεία αιτήσεων
- 25% μείωση του χρόνου υλοποίησης των νέων συνδέσεων
- 15% αύξηση στη διατήρηση πελατών στο δίκτυο μέσω αναβαθμίσεων και αλλαγών
- 50% μείωση στο κόστος μη παραγωγικών εργασιών του τμήματος παραλαβής, ελέγχου και διαχείρισης αιτήσεων όπως και των αιτημάτων των πελατών

Παράλληλα, σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2009 περισσότερα από 250 άτομα εξυπηρετούν τους συνδρομητές των υπηρεσιών Tellas με αποτέλεσμα ο χρόνος απόκρισης του τηλεφωνικού κέντρου (13800) να έχει μειωθεί σημαντικά με μέσο όρο αναμονής τα 20 δεύτερα.

Σύμφωνα με την κα. Μαρίνα Σοφρώνη (φωτο), Customer Care Executive Director της εταιρείας: «Έχουμε θέσει ιδιαίτερα υψηλά κριτήρια για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών Tellas, επιδιώκοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε τρεις άξονες: την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την ταχύτητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης. Οι επενδύσεις μας για την αναβάθμιση των συστημάτων και την εισαγωγή νέων εργαλείων έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, ωστόσο η προσπάθειά μας για το καλύτερο είναι συνεχής».

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC