Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Πλαίσιο: παραμένει σε κερδοφορία παρά την κρίση

Με κύριο γεγονός την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια του κέντρου διοίκησης, logistics και διανομής – μιας επένδυσης 26 εκ. ευρώ - που χαρακτήρισε το δεύτερο τρίμηνο του 2009 το Πλαίσιο επισημάνει τα παρακάτω:

Η μείωση των εξόδων βαίνει σημαντικά βελτιούμενη παρά την επιβάρυνση από τις υψηλές αποσβέσεις, λόγω της επένδυσης στη Μαγούλα. Το δεύτερο τρίμηνο επετεύχθη μείωση των εξόδων (λαμβάνοντας υπόψη και τα χρηματοοικονομικά) κατά 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η αξιοσημείωτη μείωση των αποθεμάτων (κατά 12,5 εκ. ευρώ) και η υγιής μείωση των απαιτήσεων από πελάτες (κατά 2,6 εκ. ευρώ) συνθέτουν τη βελτίωση στις λειτουργικές χρηματικές ροές από -10,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε +2,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Σημαντική αιτία για τις θετικές ενδείξεις των πωλήσεων του δευτέρου τριμήνου ήταν και η υλοποίηση της υποστήριξης μετά την πώληση (after sales service) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ACER, HP και TOSHIBA. Άμεσα πλέον, οι χρήστες των τριών brands απολαμβάνουν την προνομιακή υποστήριξη που προσφέρει η ΠΛΑΙΣΙΟ.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις μείωσαν σημαντικά το ρυθμό συρρίκνωσης τους από -14,5% (91,6 εκ. ευρώ) το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε -12,3% (84,1 εκ. ευρώ) το δεύτερο τρίμηνο, θεμελιώνοντας περαιτέρω την ηγετική θέση της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS στην ελληνική αγορά.

Συνεπεία των παραπάνω, ο Όμιλος, μείωσε μεν την κερδοφορία του κατά 77,8% (EAT) σε σχέση με το περσινό εξάμηνο, κατορθώνει όμως να παραμένει σε κερδοφορία, όντας από τους ελάχιστους στον κλάδο του.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC