Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Στην Intracom IT Services η προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Η INTRACOM IT Services υπέγραψε σύμβαση με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου «Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013». Ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 26 μηνών, ανέρχεται στα €646.950 (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον €840.000 χωρίς ΦΠΑ.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι το θεσμοθετημένο εργαλείο διαχείρισης των έργων που εντάσσονται για να χρηματοδοτηθούν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, με το ίδιο σύστημα παρακολουθούνται όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τα συγχρηματοδοτούμενα ή όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και οι Ιδιωτικές Επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου.

Σκοπός του έργου είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις του ΟΠΣ, ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και εν γένει των χρηστών του συστήματος κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013. Το αντικείμενο το έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της Intracom IT Services προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός.

Το έργο για την Προσαρμογή του ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα της INTRACOM IT Services σε μεγάλα έργα πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικά σε πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ακολουθεί την επιτυχημένη αντίστοιχη υλοποίηση του ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας της Ρουμανίας.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC