Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΟΤΕ: Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύγκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009 και ώρα 16:30, στο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος:

Τροποποίηση όρων του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη αυτής καθώς και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC