Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Το Υπ.Οικονομικών της Βουλγαρίας αναθέτει στην INTRASOFT έργο αξίας €2,75 εκατ.

Η INTRASOFT International, θυγατρική της Intracom IT Services, σε συνεργασία με την VEREO και την Intracom IT Services ανέλαβε την εφαρμογή του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης της ΕΕ (EMCS) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας. Η συνολική αξία του έργου είναι 2,75 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμμετοχή της INTRASOFT ανέρχεται σε 1,65 εκατομμύρια. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 1 χρόνο.

Το EMCS αποτελεί τμήμα του οράματος για μία πραγματικά ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ που να επιτρέπει την άμεση ροή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών τελωνείων, βοηθώντας έτσι τα κράτη μέλη να περιορίσουν την απάτη και διευκολύνοντάς τα να αυξήσουν τα έσοδα από τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Η εφαρμογή του Βουλγαρικού EMCS θα βασιστεί στη λύση X-EYES που αναπτύχθηκε από κοινού από την INTRASOFT International και την IBM. Μετά την εφαρμογή του EMCS, τα Βουλγαρικά τελωνεία θα μπορούν:

- να λαμβάνουν ηλεκτρονικά διασαφήσεις από τους εμπόρους (Traders) - να ενημερώνουν τις λοιπές χώρες της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EXCISE) από τη Βουλγαρία προς οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, και - να ενημερώνονται από άλλα τελωνεία της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EXCISE) προς τη Βουλγαρία.

Στον τομέα των λύσεων για τα τελωνεία ο Όμιλος INTRACOM IT Services και ιδιαίτερα η INTRASOFT International κατέχει ηγετική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 1997 έχει υλοποιήσει τα μεγαλύτερα διευρωπαϊκά τελωνειακά συστήματα, εφαρμόζοντας λύσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC