Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

H SAS διοργανώνει το συνέδριο “Profitability Focused Performance Management”

Η SAS, παγκόσμιος οργανισμός καινοτομίας και πρωτοπορίας στον τομέα των τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Analytics & Business Intelligence), διοργανώνει, στις 26 Μαΐου, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αίθουσα The Golden Room, το συνέδριο: “Profitability Focused Performance Management”.

Η μεγάλη πρόκληση των σημερινών οργανισμών και επιχειρήσεων αφορά στην αύξηση της κερδοφορίας και στην ανακάλυψη ευκαιριών στη σημερινή παγκόσμια αρνητική οικονομική συγκυρία. Έτσι, αναπόφευκτα προκύπτει αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση της απόδοσης το οποίο απορρέει από τη πίεση που αντιμετωπίζουν οι CEOs και τα υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη, η μεγαλύτερη πρόκληση των οποίων δεν είναι η διαμόρφωση μιας καλής στρατηγικής, αλλά η επιτυχημένη υλοποίησή της.

Πρόσθετο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης απορρέει επίσης από την μετατόπιση του προσανατολισμού των επιχειρήσεων από τον προϊόν στον πελάτη – και ειδικότερους στους πιο κερδοφόρους πελάτες.

Με έμφαση στην αύξηση της επιχειρησιακής απόδοσης, το συνέδριο θα αποκαλύψει νέους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί μπορούν να παράγουν βέλτιστα αποτελέσματα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, έχοντας παράλληλα ως στόχο να αποτελέσει το σημείο συνάντησης μιας εκλεκτής ομάδας υψηλόβαθμων στελεχών, υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικών με όραμα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε CEOs, Οικονομικούς Διευθυντές και στελέχη του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα (CFOs, Finance Directors, Financial Controllers, κ.λπ.), Διευθυντές Marketing, Διευθυντές ΙΤ, και γενικά σε υψηλόβαθμα στελέχη που μετέχουν στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν:

- Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί χάρτες και τα balanced scorecards επικοινωνούν τους στρατηγικούς στόχους μέσα στην επιχείρηση βοηθώντας τους εργαζόμενους να συνεργάζονται καλύτερα και να ευθυγραμμίζουν τη συμπεριφορά τους με τη γενικότερη επιχειρηματική στρατηγική.
- Για ποιο λόγο οι μετρήσεις της κερδοφορίας του καναλιού και των πελατών εκτοπίζουν πλέον τις μετρήσεις των γραμμών κέρδους και υπηρεσιών, μεταφέροντας τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων από το προϊόν στον πελάτη αποτιμώντας παράλληλα και τη μελλοντική του αξία.
- Πώς η διαχείριση της κοστολόγησης που είναι βασισμένη στις δραστηριότητες (Αctivity-Based Costing Management, ABC/M) δεν παρέχει μόνο ακριβή ανίχνευση της κατανομής των εξόδων, αλλά –το σημαντικότερο- προσφέρει διαφάνεια στα έξοδα όσον αφορά τις εργασιακές διαδικασίες, τους καταναλωθέντες πόρους, αλλά και τα αίτια που δημιούργησαν τις σχετικές δραστηριότητες.
- Γιατί τα analytics –και ιδιαίτερα τα προγνωστικά analytics και η προληπτική λήψη αποφάσεων, προσφέρουν πλέον διαφοροποιό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διευκολύνοντας παράλληλα την ανάλυση ανταλλαγής (trade off).
- Με ποιο τρόπο όλα τα επίπεδα Διοίκησης μπορούν εύκολα και γρήγορα να δουν και να αποτιμήσουν την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας τρεις, κατά το μέγιστο, βασικούς δείκτες απόδοσης.
- Πώς να ενοποιήσουν τους πίνακες μέτρησης απόδοσης και τα δεδομένα του ABC/M στη διαμόρφωση της στρατηγικής, τη κερδοφορία καναλιών/πελατών, κ.λπ.

Βασικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο κ. Gary Cokins, Γκουρού της SAS στον τομέα της Διαχείρισης Απόδοσης και συγγραφέας πολλών best selling βιβλίων ειδικών για το συγκεκριμένο τομέα, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται επίσης ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, κ. Γιώργος Ιωάννου, καθώς και ο κ. Giovanni Paganini, Ειδικός της SAS σε θέματα Εφαρμοσμένης Πρακτικής στη Διαχείριση της Απόδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσηςμπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.sas.com/greece/pm.

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC