Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

'Ψηφιακή Σύγκλιση'


Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής, ολοκλήρωσε το δεύτερο κύκλο υποδοχής προτάσεων νέων έργων ψηφιακών υπηρεσιών (α’ τρίμηνο 2009). Στο πλαίσιο αυτό, 250 φορείς υπέβαλαν περισσότερες από 530 προτάσεις νέων έργων ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός των υποβληθέντων προς αξιολόγηση έργων αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν στην α) παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου τομέα με χρήση νέων τεχνολογιών (Στόχος 1.2), β) βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και την ισότιμη συμμετοχή τους στην Ψηφιακή Ελλάδα (Στόχος 2.1) και γ) στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη (Στόχος 2.2).

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» υποδέχεται προτάσεις νέων δράσεων από τον Οκτώβριο του 2008.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσκλήσεις του Προγράμματος βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.psifiakiellada.gr/op

ΠΗΓΗ:Δελτίο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
SYNC ME @ SYNC